Premiedifferentiatie WW


Vanaf 1 januari 2020 zal de sectorpremie komen te vervallen. In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is bepaald dat de WW-premie hiervoor in de plaats zal komen. Vanaf dat moment zal het voor werkgever financieel aantrekkelijker zijn om hun werknemers een vast contract aan te bieden. Werkgevers zullen namelijk voor werknemers met een flexibel contract een hogere premie moeten betalen dan dat zij voor werknemers met een vast contract moet betalen.

klik hier voor de definitie oproepovereenkomst.

Lage WW-premie:

- Voor werknemers die een vast contract hebben. Hiervan is sprake indien er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is, dus géén;

  • nul-uren-overeenkomst of
  • min-max-overeenkomst


- Voor werknemer die jonger zijn dan 21 jaar en maximaal 48 uur (per vier weken) of 52 uur (per maand) loon uitbetaald krijgen.

  • Voor leerlingen die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen;

Hoge WW-premie:

- Voor alle andere dienstverbanden, waaronder:

  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • Oproepovereenkomsten.

Herzien van de WW-lage premie:

In twee gevallen is het mogelijk dat met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing is.

  • De arbeidsovereenkomst eindigt binnen twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking;
  • De werknemer in één kalenderjaar 30% meer uren gewerkt heeft dan daadwerkelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Verplichtingen voor de werkgever:

  • Voortaan dien de soort arbeidsovereenkomst op de loonstrook te vermelden.
  • Er dient een kopie van de schriftelijke arbeidsovereenkomst in de loonadministratie te worden opgenomen.

Het verschil tussen de hoge- en lage WW-premie zal 5% zijn. De voorlopige hoge WW-premie is vastgesteld op 7.94% en de lage WW-premie op 2.94%.

De regering heeft een Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. In dit document zijn alle details over de nieuwe WW- premies uitgewerkt. Het een en ander kun je daar nog eens rustig en uitgebreid teruglezen.

Volgende week: de transitievergoeding


Vragen?
Heb je nog vragen naar aanleiding van het voorgaande dan kun je contact opnemen met VBW Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 - 13.00 uur op het nummer 0318 - 527 568 keuze 2, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridisch@vbw.nu

VBW Juridisch Advies

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Wat betekent dit voor jou? Onze juridische dienst heeft het voor je uitgezocht.