Personeel

1. Naleving CAO
Een goed werkgever houdt zich aan de afspraken die zijn vastgelegd in de CAO. CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin zijn afspraken tussen werknemers en werkgevers vastgelegd. VBW is actief betrokken bij de totstandkoming van de CAO. Bekijk hier de inhoud van de CAO.

Nieuwe medewerkers:

2. Gebruik een arbeidsovereenkomst
Een goed werkgever sluit met zijn medewerkers een arbeidsovereenkomst. Hierin leg je wederzijdse afspraken vast, waardoor eventuele onduidelijkheden kunnen worden voorkomen. VBW heeft standaard-overeenkomsten ontwikkeld waarvan VBW-leden kosteloos gebruik mogen maken. Klik hier.

3. Zorg voor een goed inwerkprogramma
Zorg ervoor dat de medewerker goed wordt ingewerkt en daardoor de verschillende aspecten van het bedrijf leert kennen. Dit zorgt ervoor dat de medewerker thuis raakt in je bedrijf, waardoor de betrokkenheid groter zal zijn. Een snel en soms onverwacht vertrek van recent aangestelde medewerkers wordt vaak veroorzaakt door het ontbreken van een geschikt inwerkprogramma.

4. Verstrek de medewerker een huishoudelijk reglement van je bedrijf
Een goede sfeer in je bedrijf, betekent onder andere duidelijk zijn naar elkaar. In een huishoudelijk reglement kun je gedragsregels duidelijk maken. Welke regels gelden er voor de medewerker, bijvoorbeeld ten aanzien van het doorgeven van ziekteverzuim, kledingvoorschriften, verlof en afwezigheid, naleving van arbovoorschriften enzovoort. Dit schept duidelijkheid en kan ergernis voorkomen. Voor een voorbeeld huishoudelijk reglement klik hier.

5. Werven in andere doelgroepen?
Veel werkgevers beperken zich bij hun zoektocht naar nieuwe medewerkers tot de traditionele wervingsgroepen. Het kan echter interessant zijn om je aandacht te verleggen naar alternatieve doelgroepen, bijvoorbeeld: ouderen (45+), mensen met een migratie achtergrond of arbeidsgehandicapten. Deze mensen beschikken vaak over onverwachte kwaliteiten die binnen jouw winkel misschien nog niet aanwezig zijn. Zo kunnen ze ook interessant zijn om nieuwe klantgroepen aan te trekken.

Aandacht geven aan de medewerker:

6. Voer regelmatig werkoverleg
Medewerkers hebben behoefte aan informatie: ze willen weten waar ze aan ze toe zijn en worden graag betrokken bij het reilen en zeilen van jouw winkel. Door regelmatig werkoverleg krijg je een betere afstemming van de werkzaamheden.

7. Voer persoonlijke (jaar)gesprekken met je medewerkers
Het is belangrijk om met ieder van je werknemers minstens één keer per jaar een persoonlijk gesprek (evaluatie- of jaargesprek) te voeren. Het belangrijkste doel is het verbeteren van alles wat direct of indirect met het werk te maken heeft. Hierover maak je samen afspraken die je vastlegt in een verslag. Je vraagt hoe de medewerker het werk en de samenwerking ervaart. De medewerker vertelt wat zijn wensen zijn, zoals over de ontwikkeling van zijn loopbaan of de werktijden. Klik hier voor meer informatie over jaargesprekken.

8. Betrek personeel bij je bedrijf en duurzaamheid.
Betrokken medewerkers zijn enthousiaster, loyaler en gemotiveerder! Om die reden is het belangrijk om medewerkers actief te betrekken bij de bedrijfsvoering en hen te laten meedenken over bijvoorbeeld duurzaamheid. Daarnaast bruisen medewerkers vaak van goede ideeën waarmee het bedrijf zijn voordeel kan doen. Je kunt bijvoorbeeld gezamenlijk nadenken over acties.

Verzuim:

9. Neem maatregelen om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen
Goede arbeidsomstandigheden hebben een positieve invloed op het imago van je winkel, zorgen voor een grotere motivatie van je medewerkers en zorgen voor een lager ziekteverzuim! Daarmee bereik je een hogere klanttevredenheid, lagere kosten en meer flexibiliteit.

Het uitvoeren van de wettelijk verplichte RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is een eerste stap. Om eventuele bedrijfsrisico’s in beeld te brengen heeft VBW een branche-RI&E ontwikkeld. Daarnaast is een Arbocatalogus ontwikkeld om overbelasting door repeterende bewegingen en werkstress tegen te gaan. Beide staan hier op de pagina Veiligheid - Arbo

Tot slot is het belangrijk om invulling te geven aan het verzuimbeleid (dit kan onderdeel uitmaken van het huishoudelijk reglement). Hierbij kun je denken aan: wanneer ziekte te melden, op welke wijze, wanneer wordt Arbodienst ingeschakeld, etc. VBW-leden kunnen gebruik maken van de diensten van het VBW Zorgportaal, die je ondersteunt om zieke medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Kijk hier voor meer informatie

Stage en trainingen:

10. Bied stageplaatsen aan leerlingen
Een goede werkgever stelt zijn bedrijf open voor leerlingen om hen de kneepjes van het vak bij te brengen. Op die manier toon je jezelf berokken bij de ‘bloemist van later’ en help je leerlingen om zichzelf te ontwikkelen binnen het bloemistenvak. Wil je erkend worden als leerbedrijf, dan kun je informatie verkrijgen via het SBB. Ben je al erkend als leerbedrijf dan is het volgen van een praktijkopleiderscursus een tip. Hierdoor raak je goed op de hoogte van wat er wordt verwacht van je rol als praktijkopleider.

11. Trainingen voor medewerkers
De ontwikkelingen binnen het vak en de noodzaak om te beschikken over goede verkoopvaardigheden maken het investeren in scholing van medewerkers noodzakelijk. Scholing draagt vaak bij aan verhoging van de arbeidsproductiviteit. Aan de kant van medewerkers bevordert het volgen van een opleiding bovendien meestal voor een verhoogde motivatie. Klik hier voor het aanbod van trainingen bij VBW.

Duurzaamheidsvragen? Neem contact op met de VBW Duurzaamheidshelpdesk