Sociale betrokkenheid

1. Toon je betrokken bij de (lokale) maatschappij
Betrokkenheid kun je op verschillende manieren tonen. Een voorbeeld is het sponsoren van lokale activiteiten of verenigingen (financieel of door middel van producten). Je kan ook denken aan andere initiatieven, bijvoorbeeld aan het schenken van plantjes aan een verzorgingsinstelling. De mensen fleuren hiervan op en het komt de naam van jouw winkel ten goede. Er zijn nog meer initiatieven denkbaar. Denk er eens over na met je team.

2. Klimaatneutraal werken
Klimaatneutraliteit betekent dat je onderneemt, maar dat alle energie die je gebruikt om te ondernemen wordt geneutraliseerd. De elektriciteit en brandstof die je verbruikt produceren CO2. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Daarom is het belangrijk de CO2-uitstoot zoveel mogelijk terug te dringen.

Dit kun je eenvoudig doen via ‘klimaatcompensatie’. Er zijn organisaties die zich inzetten om samen met jou te bekijken op welke wijze jouw CO2-uitstoot gecompenseerd kan worden, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat elders duurzame energie productie (CO2 vrij) plaatsvindt (denk aan windenergie). Een voorbeeld van een dergelijke organisatie is Groenbalans.

 

Duurzaamheidsvragen? Neem contact op met de VBW Duurzaamheidshelpdesk