Transport en bezorging

Logistiek komt in de bloemendetailhandel voornamelijk tot uiting op 3 manieren: transport bij de inkoop van producten (bijvoorbeeld het op en neer rijden naar de veiling en/of groothandel), het bezorgen van producten op verzoek van klanten en het woon- / werkverkeer van jezelf en de medewerkers.

1. Is gemotoriseerd vervoer altijd nodig?
Vaak nemen we de auto terwijl we ook hadden kunnen kiezen voor een alternatief vervoermiddel. Is het bijvoorbeeld altijd noodzakelijk dat medewerkers met de auto naar het werk komen, of zou je kunnen stimuleren dat ze vaker de fiets nemen (bijvoorbeeld door hen een fiets ter beschikking te stellen, kijk voor de fiscale regels hier omtrent op de site van de belastingdienst. Ook kun je carpoolen bevorderen. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren!

2. Rittenplanning
In veel gevallen is het mogelijk om ritten te combineren, bijvoorbeeld bij de bezorging. Een efficiënte rittenplanning beperkt de uitstoot van uitlaatgassen en zorgt daarnaast voor een financieel voordeel (tijdswinst en minder brandstofgebruik). Wellicht is het de overweging waard om gebruik te maken van een bezorgdienst (die al danniet voor meerdere bloemisten bezorgt). Een bezorgdienst is in staat om een efficiënte rittenplanning te maken.

3. Vermijd de spits!
Probeer als het lukt bij bezorging of inkopen de spits te vermijden. Rijden buiten de spits is sneller, het zorgt voor minder oponthoud en het maakt gelijkmatig rijden mogelijk (niet steeds optrekken, afremmen etc.). Het zorgt dus voor minder brandstofverbruik en levert tijdswinst op. Bovendien zorgt het voor minder irritatie.

4. Zuinig energielabel
Bij de aanschaf van een nieuwe auto kun je letten op het energieverbruik van de auto (zie het energielabel). Elke nieuwe auto is voorzien van een dergelijk label. Het geeft informatie over het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de zuinigheidscategorie. Het A-label is het zuinigst, een G-label het minst zuinig. In het geval je bijtelling over de auto betaalt, betaal je bij zuinigere auto´s doorgaans minder.

5. Schone motoren (de emissienorm)
Vanuit Europa zijn voor (bestel)auto´s en vrachtwagens emissienormen opgesteld: voertuigen mogen steeds minder schadelijke stoffen uitstoten. Houd bij aanschaf van een voertuig rekening met de eisen. Het is aan te raden om een voertuig te kopen dat aan de hoogste eis voldoet (Euro-5, EEV of Euro-6 norm). Vraag hierom bij de verkoper! Ook zijn de emissienormen via de website van het RDW digitaal in te zien (www.rdw.nl). Is je bestelbus aan vervanging toe? Denk dan eens aan een elektrische variant, zoals de Renault Kangoo Z.E. van VBW-partner Renault.

Tot slot kunnen dieselrijders denken aan het plaatsen van een roetfilter, dat zorgt voor een beperking van de uitstoot van roetdeeltjes (fijn stof). Door de veiling is dit zelfs al verplicht gesteld. Zonder roetfilter mag je het veilinggebouw niet meer in. Nieuwere dieselauto´s beschikken standaard over een roetfilter, bij oudere modellen kan deze worden ingebouwd. Hiervoor zijn subsidiemogelijkheden

6. Het Nieuwe Rijden´
Het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ stimuleert automobilisten, zakelijk rijders, en beroepschauffeurs om over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en reisgedrag door slimmer te rijden en te reizen. Dit bespaart brandstof en dus geld. Sinds 2006 is het nieuwe rijden vast onderdeel in het rijexamen. Dit niet gehad?
Je kan een cursus ´Het Nieuwe Rijden´ volgen. Meer info op hetnieuwerijden.nl

7. Samenwerken
Binnen de logistiek is het wellicht mogelijk om samen te werken. Bijvoorbeeld door met collega´s gezamenlijk transport voor bloemen te organiseren. Naast de milieuwinst realiseer je bovendien direct financieel voordeel! Naast collega´s kun je bijvoorbeeld ook afspraken maken met leveranciers.

In het verlengde hiervan kun je ook overwegen om bloemen niet te bezorgen via dozenpost. De dozen leggen vaak onnodig lange routes af en dit betekent een grotere aanslag op het milieu. Als alternatief voor dozenpost zou je kunnen denken aan de eerder genoemde bezorgdienst of verzending via verzendorganisaties.

Duurzaamheidsvragen? Neem contact op met de VBW Duurzaamheidshelpdesk