Subsidie praktijkleren: tot € 2.700,- voor praktijkbegeleiding bbl-leerlingen

Heb je in het schooljaar 2019-2020 een praktijkleerplaats beschikbaar gesteld aan mbo-leerling(en) in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)? Dan kan je vanaf 1 juli a.s. tot € 2.700 subsidie praktijkleren aanvragen (SPL)!

Wanneer kan je SPL-subsidie aanvragen?

  • Als je door SBB erkend bent als leerbedrijf.
  • Je een praktijkleerplaats hebt aangeboden aan mbo-leerling(en) die een Crebo-erkende bbl-opleiding volgen (nagenoeg alle opleidingen van de AOC’s vallen hieronder).
  • Gedurende schooljaar 2019-2020 de praktijkbegeleiding van de leerling(en) hebt verzorgd.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De SPL-subsidie is maximaal € 2.700,- per leerling/praktijkleerplaats, per volledig schooljaar van 40 weken. Indien de leerling gedurende het schooljaar minder dan 40 weken is begeleid, zal de SPL-subsidie naar rato lager worden vastgesteld.

Vanuit de overheid is er een totaalbudget vastgesteld voor de SPL-subsidie. Is dit ontoereikend voor alle ingediende aanvragen gezamenlijk, zal de subsidie per leerling worden verlaagd, zodat wél alle ingediende aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

Hoe verder?

Je kan de subsidie zelf aanvragen via de website van RVO, maar je kan je ook volledig laten ontzorgen. VBW werkt samen met Van Dijk Subsidieadvies B.V. op “No cure, no pay”-basis. Per gehonoreerde aanvraag betaal je slechts 12,5% commissie met een minimum van €125,-

Interesse?

Check het SPL-leaflet van Van Dijk Subsidieadvies B.V. of neem direct contact op met Mark Pluim (06-10 93 36 02) of Robert van Dijk (06-46 23 24 35). Zij helpen je graag!