Aan het VBW-Lidmaatschap via Plantion zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Je bent rechtmatig gevestigd als bloemist-winkelier en ingeschreven in het handelsregister bij de KvK.

Je stemt in met het AVG-beleid van VBW en geeft VBW toestemming je persoonlijke gegevens te beheren en te gebruiken, conform het AVG-beleid van VBW. 

Statuten

De uitgangspunten met betrekking tot het lidmaatschap bij de Vereniging Bloemist Winkeliers zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn hier te bekijken. 

Normale kosten van VBW-lidmaatschap**:

De VBW-contributie bedraagt € 45,17 per maand, inclusief lidmaatschap MKB-Nederland. De contributie wordt jaarlijks in 12 gelijke delen gefactureerd. Een ondernemer kan aanspraak maken op de Retributie-regeling van VBW “indien de bedrijfsvoering zonder verrichte en beloonde arbeid van medewerkers (eigen of ingehuurd via uitzend/payroll-constructie) geschiedt, waarbij de ondernemer, eventueel samen met zijn partner als eigenaar/vennoot, de volledige bedrijfsvoering verricht”, dit per peildatum van 31 december van het vorige jaar. De aanvraag wordt gecheckt obv informatie uit het Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken en met kennis/informatie van de relatiebeheerder over dit bedrijf. Het alleen inhuren van externe freelancers die voor eigen rekening en risico zich verhuren aan de ondernemer is geen grond voor het niet toekennen van retributie. Jaarlijks wordt de contributie tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

** Dankzij een strategische samenwerking tussen Plantion en VBW, betalen klokkopende bloemistenklanten van Plantion in 2021 geen VBW-contributie. De contributie wordt betaald door Plantion. Ook na 2021 betaalt Plantion de VBW-contributie voor bij Plantion op de klok inkopende bloemisten, die op dat moment een minimaal inkoopvolume hebben van € 40.000,-- bij Plantion per jaar (klok, fysiek en online).

Voor klokkopende bloemisten met een lager inkoopvolume bij Plantion, geldt vanaf 2021 de volgende regeling:

  • Ikoopvolume tussen € 20.000,-- - 40.000,-- per jaar bij Plantion: Plantion betaalt 50% van de
  • VBW-jaarcontributie, de bloemist betaalt de overige 50% van de jaarcontributie aan VBW;
  • Inkoopvolume lager dan € 20.000,-- per jaar bij Plantion: de bloemist betaalt 100% van de jaarcontributie aan VBW;  

De duur van deze afspraak is gekoppeld aan de looptijd van de overeenkomst tussen Plantion en VBW. Bij beëindiging of wijziging van de voorwaarden worden bloemisten door VBW en/of Plantion tijdig geïnformeerd.

Lid worden