Aan het VBW-Lidmaatschap via Plantion zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Je bent rechtmatig gevestigd als bloemist-winkelier en ingeschreven in het handelsregister bij de KvK.

Je stemt in met het AVG-beleid van VBW en geeft VBW toestemming je persoonlijke gegevens te beheren en te gebruiken, conform het AVG-beleid van VBW. 

Statuten

De uitgangspunten met betrekking tot het lidmaatschap bij de Vereniging Bloemist Winkeliers zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn hier te bekijken. 

Normale kosten van VBW-lidmaatschap**:

De VBW-contributie bedraagt € 45,17 per maand, inclusief lidmaatschap MKB-Nederland. De contributie wordt jaarlijks in 12 gelijke delen gefactureerd. Een ondernemer kan aanspraak maken op de Retributie-regeling van VBW “indien de bedrijfsvoering zonder verrichte en beloonde arbeid van medewerkers (eigen of ingehuurd via uitzend/payroll-constructie) geschiedt, waarbij de ondernemer, eventueel samen met zijn partner als eigenaar/vennoot, de volledige bedrijfsvoering verricht”, dit per peildatum van 31 december van het vorige jaar. De aanvraag wordt gecheckt obv informatie uit het Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken en met kennis/informatie van de relatiebeheerder over dit bedrijf. Het alleen inhuren van externe freelancers die voor eigen rekening en risico zich verhuren aan de ondernemer is geen grond voor het niet toekennen van retributie. Jaarlijks wordt de contributie tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

** Dankzij een strategische samenwerking tussen Plantion en VBW, betalen reguliere klokkopende bloemistenklanten van Plantion in 2022 geen VBW-contributie (beoordeling door Plantion). De contributie wordt betaald door Plantion.

De duur van deze afspraak is gekoppeld aan de looptijd van de overeenkomst tussen Plantion en VBW. Bij beëindiging of wijziging van de voorwaarden worden bloemisten door VBW en/of Plantion tijdig geïnformeerd.

Lid worden