BTW-convenant bloemistenbranche wordt beëindigd
Sinds 2012 heeft VBW met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën een convenant gesloten, waarin bindende afspraken zijn gemaakt m.b.t. BTW op het samengestelde product (bloem/plant met vaas/ondergrond/lint enz.). Met als gevolg relatieve eenvoud voor ondernemers en inspecteurs. In de afgelopen jaren is het convenant telkens getoetst. Ondanks dat partijen positief waren en zijn over de inhoud van convenant, wordt het toch beëindigd. Hoe nu verder? Je leest het hieronder.

Einde convenant per 31-12-2020

De reden van beëindiging ligt enkel in het feit dat het juridisch gezien, voor het Ministerie, niet meer mogelijk is om nieuwe convenanten af te sluiten of lopende convenanten te verlengen. Dit betekent kort en goed dat het huidige BTW-convenant per 31 december 2020 eindigt.

Passend alternatief: forfaitaire regeling, methode 2

Uiteraard heeft VBW met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën gesproken over een passend alternatief, vooral om eenduidigheid en gemak voor de branche te kunnen behouden. Deze hebben we grotendeels gevonden in een bestaande forfaitaire regeling. Alle informatie over de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2021 vind je hier.

Aanmelden om gebruik te maken van forfaitaire regeling, methode 2