BTW-convenant bloemistenbranche eind 2020 beëindigd
Sinds 2012 had VBW met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën een convenant gesloten, waarin bindende afspraken waren gemaakt m.b.t. BTW op het samengestelde product (bloem/plant met vaas/ondergrond/lint enz.). Per 31-12-2020 is dit convenant beëindigd. Hoe nu verder? Je leest het hieronder.

Einde convenant per 31-12-2020

De reden van beëindiging ligt enkel in het feit dat het juridisch gezien, voor het Ministerie, niet meer mogelijk is om nieuwe convenanten af te sluiten of lopende convenanten te verlengen. Dit betekent dus dat het BTW-convenant per 31 december 2020 is beëindigd.

Passend alternatief: forfaitaire regeling, methode 2

Uiteraard heeft VBW met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën gesproken over een passend alternatief, vooral om eenduidigheid en gemak voor de branche te kunnen behouden. Deze hebben we grotendeels gevonden in een bestaande forfaitaire regeling. 

Meer informatie over de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2021 en hoe nu praktisch hiermee verder?