Floral Education Center

Scholen en VBW zetten volgende stap in ontwikkeling vakonderwijs

VBW is continu bezig met het versterken van de branche. Scholing en opleiding is daar een essentieel onderdeel van. In nauwe samenwerking met een groep AOC’s (Agrarische Onderwijscentra) wordt er hard gewerkt om te komen tot meer instroom en kwalitatief hoogwaardige uitstroom. Met de scholen die een ambitieus programma ‘Bloem’ hebben heeft VBW een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam ‘Floral Education Center’. Dit kwaliteitskeurmerk van VBW vervangt daarmee de eerdere ‘Bloemistenacademie’. Voorlopig wordt de samenwerking aangegaan met de volgende scholen: Aeres, Cita Verde, Clusius, Curio, Zone en Wellant. 

Samenwerking en kwaliteitslabel Floral Education Center

Met het label Floral Education Center beogen VBW en de participerende scholen zich samen verder te ontwikkelen op onderwijsinhoud en de vorm van het leren, waarin praktijkleren en goede examinering belangrijke thema’s zijn. Ook instroomstimulering en het bieden van een goede cursusinfrastructuur voor huidige medewerkers zijn voorzien in Floral Education Center. Lees hieronder meer over de inhoud en invulling.

Bloemist van de toekomst: nieuwe positioneringskansen

De bloemistenbranche en de wereld om ons heen zijn volop in beweging. In deze video nemen wij je mee in de kansen die er liggen voor de branche en de ontwikkeling van FloraVita een geheel nieuw concept op het gebied van gezondheidsbevordering van bloemen en planten.

Mede ondersteund en gestimuleerd door het CIV Groen, Praktijkcluster Natuur en Leefomgeving heeft VBW voor de invulling van deze positioneringskans FloraVita ontwikkeld.

Educatieve basis is noodzakelijk

Zonder goede kennis middels educatieve basis is het onmogelijk om FloraVitalist te worden. Daarom is er in samenwerking met de participerende groen MBO-scholen een inhoudelijk programma voor de opleiding tot FloraVitalist ontwikkeld. Lees meer

”Samenwerking bedrijfsleven en scholen in beeld"

CIV Groen, Praktijkcluster Natuur en Leefomgeving hecht groot belang aan de samenwerking bedrijfsleven – groen onderwijs. Mede dankzij een bijdrage van CIV Groen is deze video tot stand gekomen. 

Floral Education Center Uitgelicht

Samenwerking bloemisten
Betrokkenheid in de regio waarin de school gevestigd is.
Kernthema's onderwijsinhoud
Eisen aan de inhoud van het bloemistenonderwijs.
Praktijkleren
Extra aandacht voor leren in de praktijk.
Erkennen preferente leerbedrijven
Aanvullende afspraken voor leerbedrijven.
Instroomstimulering
Een nieuw instroomstimuleringsprogramma.
Cursusprogramma
Speciaal voor zij-instromers en werkende in de branche

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief!


Relevante artikelen

Laat je stem horen in VBW-Ledenraad of VBW-Bestuur!

Laat je stem horen in VBW-Ledenraad of VBW-Bestuur!

Heb je interesse om binnen VBW de branche verder te helpen ontwikkelen?
Eindshow Bloem & Styling + Green design

Eindshow Bloem & Styling + Green design

Laat jezelf verrassen en meld je aan voor onze eindshow op 23 juni.
Groei in BBL-leerlingen bloem, groen & styling, aantal BOL-leerlingen daalt licht

Groei in BBL-leerlingen bloem, groen & styling, aantal BOL-leerlingen daalt licht

VBW zet zich, samen met de mbo-scholen binnen het Floral Education Center in om de instroom op de Mbo’s Bloem, groen & styling te bevorderen.