Floral Education Center

Scholen en VBW zetten volgende stap in ontwikkeling vakonderwijs

VBW is continu bezig met het versterken van de branche. Scholing en opleiding is daar een essentieel onderdeel van. In nauwe samenwerking met een groep AOC’s (Agrarische Onderwijscentra) wordt er hard gewerkt om te komen tot meer instroom en kwalitatief hoogwaardige uitstroom. Met de scholen die een ambitieus programma ‘Bloem’ hebben heeft VBW een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam ‘Floral Education Center’. Dit kwaliteitskeurmerk van VBW vervangt daarmee de eerdere ‘Bloemistenacademie’. Voorlopig wordt de samenwerking aangegaan met de volgende scholen: Aeres, Cita Verde, Clusius, Curio, Zone en Wellant.

Samenwerking en kwaliteitslabel Floral Education Center

Met het label Floral Education Center beogen VBW en de participerende scholen zich samen verder te ontwikkelen op onderwijsinhoud en de vorm van het leren, waarin praktijkleren en goede examinering belangrijke thema’s zijn. Ook instroomstimulering en het bieden van een goede cursusinfrastructuur voor huidige medewerkers zijn voorzien in Floral Education Center. Lees hieronder meer over de inhoud en invulling.

Floral Education Center Uitgelicht

Samenwerking bloemisten
Betrokkenheid in de regio waarin de school gevestigd is.
Kernthema's onderwijsinhoud
Eisen aan de inhoud van het bloemistenonderwijs.
Praktijkleren
Extra aandacht voor leren in de praktijk.
Erkennen preferente leerbedrijven
Aanvullende afspraken voor leerbedrijven.
Instroomstimulering
Een nieuw instroomstimuleringsprogramma.
Cursusprogramma
Speciaal voor zij-instromers en werkende in de branche

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief!


Relevante artikelen

Cursisten Bloemstylist behalen VBW-certificaten

Cursisten Bloemstylist behalen VBW-certificaten

Je leven lang ontwikkelen, dat bewijst Rina door een hele rits modules te tekenen.
Save the date: 8 september

Save the date: 8 september

Op 8 september vindt Floral(l) Inspiration plaats!
Instroomstimulering onder VMBO-leerlingen

Instroomstimulering onder VMBO-leerlingen

Uit onderzoek is gebleken dat veel leerlingen in het (groene) VMBO onvoldoende beeld hebben bij de vakopleiding Bloemist op het MBO. Voor VBW en met steun van het Aequor-fonds alle reden om mogelijkheden van instroomstimulering onder VMBO-leerlingen ter hand te nemen.