Cao-akkoord bereikt met de vakbond

Gepubliceerd op 3 november 2022

Afgelopen week heeft VBW, mede namens CVAH, vanuit de vakbond AVV, bericht ontvangen dat de medewerkers in de branche instemmen met de afspraken voor een nieuwe cao. Hiermee is er een cao-akkoord gesloten waar VBW, gelet op alle ontwikkelingen, content mee is. Dankzij goed voorbereidend werk van de kant van VBW, is er gehoor gevonden voor de uitdagingen waar we in de branche voor staan het komende jaar. Dit heeft geresulteerd in een uitstekend overleg met AVV: De Democratische Vakbond, waarbij er met wederzijds begrip voor de situatie in de branche is gekeken naar een uitkomst waar alle partijen zich in konden vinden.

Stijging Wettelijk Minimum Loon (WML)

Vanaf 1 januari 2023 wordt het WML verhoogd met 10,15% totaal. Dit heeft directe gevolgen voor het loongebouw van onze cao en om die reden moesten in het loongebouw aanpassingen worden gedaan. Gelet op de onzekerheden voor de (nabije) toekomst is gekozen voor een 1-jarige cao. Waarbij de automatische indexering, gerelateerd aan de stijging van het WML, is losgelaten.

De volgende afspraken zijn in de nieuwe cao gemaakt:

  • Per 1-1-2023
    • Functiegroep A stijgt naar het niveau van het nieuwe WML van € 11,16 per uur
    • Voor de overige functiegroepen wordt, per 1 januari 2023 een loonstijging van 4% doorgevoerd (schaallonen en daadwerkelijke lonen)
  • Per 1-7-2023
    • Voor alle functies geldt een loonstijging 2% (schaallonen en daadwerkelijke lonen)
    • De nieuwe loontabel, geldig vanaf 1 januari 2023, vind je HIER

Uitdaging

VBW is van mening dat deze nieuwe afspraken recht doen aan het feit dat ook medewerkers te maken hebben met kostenstijgingen en effecten van de inflatie. Ondernemers gaan een onzeker jaar tegemoet, waarin de ontwikkelingen zich moeilijk laten voorspellen. Om die reden is er eveneens gekozen voor een éénjarige cao. Daarnaast is het zo dat er ook per 1 januari 2024 weer de nodige veranderingen zijn aangekondigd.

VBW zal, samen met de andere cao-partijen CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel) en AVV: De Democratische Vakbond, het komende jaar dan ook intensief overleggen hoe we met deze vervolg uitdagingen het beste om kunnen gaan.