Lobby tegen extreme stijging huurprijzen

Gepubliceerd op 23 maart 2023

Huurkosten stijgen de pan uit, VBW voert lobby voor “normale en maximale” huurindexatie. De minister van EZ, Micky Adriaansens, roept huurders en verhuurders op te komen tot een oplossing voor de huurindexatie van winkelpanden. Dat is de uitkomst van een gesprek op 10 maart op het ministerie. Vertegenwoordigers van huurders, INretail, RND, CBL, Vastgoedoverleg NL en KHN, gaan samen met de winkelpand vertegenwoordigers IVBN en Vastgoedbelang Nederland ideeën uitwerken. Namens VBW is INretail gesprekspartner in dit overleg.

Oproep om in gesprek te gaan

De minister wil een opening creëren in de discussie over de huurindexatie van winkelpanden en roept partijen op om daarover in overleg te gaan. De handschoen is opgepakt en genoemde partijen gaan in overleg om verschillende opties uit te werken. Over twee weken is er een vervolggesprek.

Met name de energiefactor drijft de consumenten prijsindex (cpi), welke voor de huurindexatie wordt gebruikt, op. Huurders betalen de hoge energierekening al aan hun leverancier en vinden het onredelijk om dit nogmaals te betalen via de extra hoge consumentenprijsindex. In januari was er sprake van huurverhogingen van 14,5%.

Met dit initiatief komt de minister zijn belofte na om met partijen in gesprek te gaan over de extreme huurstijgingen van winkelpanden. De minister maakte duidelijk een moreel appèl te zullen doen en in een gesprek aan te zullen sturen op richtlijnen voor realistischer huurverhogingen.

INretail, mede namens VBW, hamert er al maanden op dat dit in de huidige situatie onredelijk is. Het is goed dat de minister nu aanstuurt op een oplossing die voor alle partijen hanteerbaar is.

VBW blijft zich inzetten voor betaalbare huren. Als er meer nieuws is uit het overleg eind maart dan zullen we dit melden.