Lockdown verlengd, bloemisten blijven ‘open’

Gepubliceerd op 12 januari 2021

Het bericht, tijdens de persconferentie, kwam niet als verrassing; de lockdown is met drie weken verlengd. De besmettingscijfers zijn nog onvoldoende afgenomen en daar komt de dreiging van de nieuwe variant nog bij. Reden voor het Kabinet om nog geen versoepelingen door te voeren. Dat betekent dat de huidige maatregelen van kracht blijven. 

VBW-lobby opnieuw succesvol, bloemisten blijven beperkt open

VBW heeft er ook de afgelopen weken hard voor moeten lobbyen om de verkoop van bloemen nog mogelijk te houden op de voorwaarden, zoals die eerder zijn afgesproken.  Natuurlijk blijft het verzorgen van bloemwerken op bestelling en het bezorgen van bloemen en planten gewoon mogelijk. VBW heeft, met name tijdens de feestdagen, gemerkt dat gemeenten verschillend omgaan met de interpretatie van de maatregelen. We roepen dan ook op om je vooral te houden aan de voorschriften zoals die op dit moment gelden. 

Steunmaatregelen

De beperkte mogelijkheden voor verkoop (kunnen) effect hebben op de omzet en winstgevendheid van het bedrijf. Daarom is het belangrijk om je cijfers van de afgelopen periode en de komende periode goed bij te houden en aan de hand daarvan te bekijken of je in aanmerking komt voor één of meerdere van de steunmaatregelen. Op de website van VBW is een speciaal ‘Corona dossier’ aangemaakt waar alle regelingen zijn terug te vinden. 

De lobby van VBW zal zich de komende tijd nog intensiever gaan richten op toestemming tot uitbreiding van het assortiment. De verlenging van de lockdown zal ertoe leiden dat we de komende tijd ook alleen buiten de winkel mogen verkopen. VBW zal ervoor pleiten dat daarbij wel het assortiment (indien verantwoord volgens de richtlijnen) uitgebreid mag worden.


Corona
Corona
Overzichtspagina

Een overzicht van de maatregelen, protocollen, testmogelijkheden, steunmaatregelen (o.a. NOW, TVL) etc.