Nog geen oplossing voor huurstijging

Gepubliceerd op 5 april 2023

Al maanden is VBW met de totale retail- en horecasector en MKB-Nederland, onder leiding van het ministerie van Economische Zaken, in gesprek met verhuurders van vastgoed over de jaarlijkse huurverhoging. Doordat in het overgrote deel van de huurovereenkomsten is bepaald dat de inflatiecijfers (consumenten prijsindexatie) ook de automatische jaarlijkse huurverhoging bepalen, krijgen huurders te maken met enorme huurstijgingen van meer dan 10 procent, met als top 14,5 procent! Meer dan de helft daarvan komt door de gestegen energieprijzen, die meetellen in het inflatiecijfer. Huurders ervaren dit als onredelijk. Zij betalen immers die energiekosten zelf al, en de verhuurder niet. Reken je de energie niét mee, kom je op een aanzienlijk lager percentage.

Vervolgoverleg

Huurders vragen om generieke maatregelen, voor iedereen. Terwijl de verhuurders zeggen maatwerk te willen bieden in incidentele gevallen, afhankelijk van de financiële situatie van de huurder. Uit onderzoek van een aantal branches, onder de leden, blijkt echter dat in meer dan de helft van de zaken het een ondernemer niet lukt met een vastgoedpartij in gesprek te gaan, laat staan dat het tot een billijke oplossing komt. Vorige week gingen partijen weer met elkaar in gesprek, helaas nog zonder resultaat. Op korte termijn (kort na Pasen) volgt een nieuw overleg. Huurders verwachten van het ministerie van Economische Zaken dat dit marktprobleem wordt aangepakt.

Als er meer nieuws is over mogelijke afspraken voor huurmaximalisatie zullen we dit vanzelfsprekend communiceren.