Onderzoeksrapport detailhandel brengt crisis in beeld

Gepubliceerd op 8 november 2022

VBW heeft, samen met collega brancheorganisaties, het kabinet aangespoord tot actie. De detailhandel wordt immers getroffen door een groot aantal kostenstijgingen: energie, minimumloon en huren. De gezamenlijke branches hebben een onderzoek uit laten voeren door Panteia. Het rapport geeft een duidelijk beeld van de dramatische gevolgen van de hogere energiekosten, loonkosten en huren bij een gelijkblijvende omzet. Conclusie hieruit is dat de gestegen kosten op deze vlakken niet meer terug te verdienen zijn en dat de huidige energiecompensatieregeling van de overheid aan alle kanten tekortschiet en de (gemiddelde) MKB’er hier niet voor in aanmerking komt. Het ondernemersinkomen daalt onder 0, met als gevolg: een lege winkelstraat, waarin de MKB-detaillisten steeds meer ontbreken 

Drie thema’s

Bij het kabinet ontbreekt urgentiebesef dat ondernemerschap in de detailhandel zwaar onder druk staat en daarmee de leefbaarheid in talloze plaatsen. Met de onderbouwing vanuit het onderzoeksrapport roepen de branches de overheid op om zo snel mogelijk op drie thema’s tot actie over te gaan:

 • Geen minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek
  Het kabinet moet afzien van het voornemen om het wettelijk minimumuurloon én te verhogen én daarna te baseren op een 36-urige werkweek. Deze twee maatregelen leiden tot een verhogen van circa 21% voor de ondernemers die werken met arbeidscontracten op basis van een 40-urige werkweek. De detailhandel is de grootste private werkgever van Nederland en biedt werk aan ruim 800 duizend mensen. De stijging van loonkosten leidt tot grote risico’s voor de arbeidsmarkt.
   
 • Energiecompensatie: TEK geen oplossing
  Er dient een beter passende Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) te komen. De gehanteerde ondergrens van 12,5% van de omzet maakt dat ondernemingen in de detailhandel van de regeling geen gebruik kunnen maken. De regeling voorziet ook niet in ondernemingen met meerdere vestigingen omdat hulp aan grotere bedrijven is uitgesloten.
   
 • Stijging huurkosten: dringend signaal nodig!
  In veel huurcontracten is vastgelegd dat huurprijzen worden verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI). Die CPI-inflatie is nu extra hoog door de sterk gestegen energieprijzen. Dat leidt tot buitensporige (onterechte) huurverhogingen, ondernemers betalen de energiekosten immers zelf, boven op de huurlasten. Huurders roepen verhuurders op de huren met maximaal 5% te laten stijgen. De brancheorganisaties vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de politiek deze maximering te steunen. 

Rapport aangeboden aan politiek: actie!

Afgelopen maandag is het rapport aangeboden aan de minister van Economische Zaken, komende donderdag bieden we het rapport aan de politieke partijen in de Tweede Kamer, dit met het oog op het energiedebat donderdagmiddag/avond. Met dit stevige, gezamenlijke signaal hoopt VBW een luisterend oor te vinden. De uitvoerige onderbouwing in het onderzoek kan niet worden genegeerd en zou aanleiding moeten zijn om serieus met elkaar aan tafel te gaan. We blijven informeren over de vervolgstappen op deze belangrijke dossiers.

Het volledige rapport kan hier worden gedownload.

Lege winkelstraat met borden te huur