Oproep: onderteken de brandbrief over stijgende energiekosten!

Gepubliceerd op 2 september 2022

Door het hele land klinken de alarmbellen waar het gaat om de almaar stijgende energieprijzen. Dit heeft grote gevolgen voor de hele keten, waarbij de bloemist uiteindelijk de laatste schakel is richting de consument. De zorgen gaan een stuk verder dan alleen de hogere kosten die de bloemist moet betalen voor zijn eigen gas en energie. De energiecrisis heeft grote gevolgen voor het koopgedrag van de consument, de omvang en kwaliteit van het aanbod/productie, transport, grondstoffen en alle overige producten.

Telers laten de kas leeg

Vanuit de telers komen er steeds meer signalen dat de kosten vele malen hoger zijn dan de (mogelijke) opbrengsten wanneer ze in het najaar en de winter gaan produceren. Dit heeft tot gevolg dat er aanzienlijk minder aanbod zal zijn. Dit zal de prijzen nog sterker doen stijgen dan nu al het geval is. Daarnaast zal onderscheidend en kwalitatief hoogwaardig product nog schaarser worden en is de speciaalzaak daarvan nog eens extra de dupe.

Prijsstijgingen tot wel 1000 procent

Afhankelijk van de voorwaarden waaronder de aflopende energiecontracten destijds zijn afgesloten, komen er berichten binnen waarbij de energiekosten vertienvoudigd zijn. Met alle andere genoemde stijgende kosten plus het effect van de inflatie op de portemonnee van de consument, is dit onmogelijk in de verkooprijs door te berekenen.

Brandbrief naar het Kabinet

Zonder steun van de overheid dreigt een hele keten in grote problemen te komen. Bedrijven zullen failliet gaan en medewerkers zullen worden ontslagen. Dit in een tijd waar de inflatie een record bereikt en het levensonderhoud vele malen duurder is geworden. Koninklijke VBW voert, samen met ketenpartners en andere MKB branches, een intensieve lobby richting de overheid, waarmee we willen bereiken dat er een maximumprijs komt voor energie, compensatie op korte termijn plaatsvindt en subsidieregelingen (SVM-regeling) worden heropend. Inmiddels hebben wij een brandbrief verzonden naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Help mee!

Om de lobby kracht bij te zetten verzoeken we onze leden dan ook nadrukkelijk op om zelf een brandbrief te ondertekenen. VBW heeft hiervoor een conceptbrief opgesteld. Deze kan je downloaden, printen en ondertekenen. Deze brief is natuurlijk naar eigen inzicht nog aan te vullen of aan te passen, bij voorkeur met tastbare (eigen) praktijkvoorbeelden. Na invullen en ondertekenen kun je de brief naar VBW sturen (mail naar info@vbw.nu). Wij zullen de binnengekomen brieven op passende en opvallende wijze aanbieden aan de politieke verantwoordelijken.

Reageer uiterlijk aanstaande woensdag!
Hoewel we begrijpen dat jouw tijd kostbaar is, willen we vragen om zsm gehoor te geven aan deze oproep. Het gaat tenslotte om jouw toekomst en die van de branche/keten. We willen je dan ook vragen deze brief uiterlijk woensdag te ondertekenen en aan ons te mailen, zodat we direct daarna een vervolgactie kunnen inzetten. Wij danken je voor jouw medewerking.

Dame met een tankpistool in de ene hand en briefgeld in de andere hand