Praat op 12 april digitaal mee over de nieuwe cao en loon-/functiegebouw

Gepubliceerd op 28 maart 2023

Het wettelijk minimumloon stijgt weer, wat te doen? Per afgelopen januari is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% gestegen. Per januari 2024 zullen de rekenregels voor de hoogte van het WML nog een keer veranderen, waardoor er nog eens sprake zal zijn van een stijging van 11,1%. Zonder ingrijpen zal een aanzienlijk deel van de functies en het loongebouw op minimumloonniveau terecht komen, waarmee we niet aantrekkelijk (meer) zijn voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd kunnen we ook niet zomaar allerlei grote verhogingen doorvoeren.  

Wil jij met ons meedenken in een (digitaal) cao-gesprek?

Op 12 april a.s. (19.00 uur via MS Teams) organiseren we daarom een digitaal cao-gesprek, waarin we de kern van het probleem schetsen en we samen met jullie willen zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen. Graag nodigen we jou uit om met ons mee te denken en samen de mogelijkheden te verkennen. Het overleg zal digitaal zijn, om zoveel mogelijk ondernemers hierbij te betrekken. 

Hoe heb jij het in je bedrijf georganiseerd?

Voorafgaand aan het overleg vragen we je om wat relevante informatie met ons te delen. Wil je daarom via een enquête wat vragen beantwoorden? Graag het verzoek de vragen vóór 7 april te beantwoorden; de informatie zal vertrouwelijk worden gebruikt.

Klik hier om de enquête in te vullen.

Aanmelden en meer informatie

Het is voor ons belangrijk om goed te weten wat er in de praktijk speelt en hoe wordt omgegaan met de kostenstijgingen van de afgelopen jaren. Jouw deelname aan dit overleg is dus belangrijk. Aanmelden voor deelname kan via onderstaand formulier. Nadere informatie zal in de week voorafgaand aan het overleg gedeeld worden.  

Zijn er vooraf nog vragen en/of opmerkingen, dan kun je die natuurlijk altijd bij ons kwijt via de e-mail: info@vbw.nu of telefonisch: 0318 -52 75 68. We hopen elkaar op 12 april digitaal te ontmoeten. Tussentijds goede zaken en succes in de voorjaarsperiode.

Aanmelden kan via het formulier hieronder.

Ik doe graag mee aan het digitale gesprek over cao en loon-/functiegebouw