Regels omtrent scholingskosten worden aangevuld

Gepubliceerd op 2 augustus 2022

VBW moedigt alle leden aan om te investeren in scholing van hun medewerkers. Het draagt bij aan een hogere arbeidsproductiviteit van, en een sterkere binding met, je medewerkers. In het kader van scholing, die direct gericht is op het goed uitvoeren van taken uit het functieprofiel, rust  een wettelijke plicht op jou als werkgever. Je moet een werknemer in staat stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Op 1 augustus heeft er ook op dit gebied een wetswijziging plaatsgevonden en gelden er extra regels. 

De navolgende nieuwe regels zijn van belang:

  • Volgt jouw medewerker scholing of een training die nodig is om te voldoen aan de competenties behorende bij het (goed) uitvoeren van zijn functie, dan dient dit te worden beschouwd als arbeidstijd;
  • Indien mogelijk dient de scholing plaats te vinden tijdens de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht;
  • Een beding, waarbij de kosten van de ‘verplichte’  scholing verhaald worden op de medewerker bij uitdiensttreding (studiekostenbeding), is nietig.

Niet alle opleidingen vallen onder deze regeling. Het gaat bijvoorbeeld niet om opleidingen voor het verkrijgen van een beroepskwalificatie. Onze CAO geeft niet expliciet aan dat de werkgever verplicht is een bepaalde opleiding aan te bieden. Wel moet gekeken worden naar de wettelijke plicht: het aanbieden van scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.

Tips

VBW verzorgt trainingen voor zowel ondernemers als medewerkers. Deze worden voor een belangrijk deel bekostigd via subsidiegelden van de overheid en het Sociaal Fonds (waar iedere ondernemer jaarlijks een premie voor afdraagt). Voor meer informatie ga naar ons trainingenoverzicht.

Denk je erover om toch een studiekostenbeding overeen te komen met een werknemer, maar ben je niet zeker of dit wel mogelijk is, neem dan contact op met VBW Juridische Dienst. Deze is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-13.00 op het nummer (0318) 52 75 68 keuze 2 en de gehele dag per e-mail Juridisch@vbw.nu.

 

 

Voorzitter Plantion René Willemsen