Stagepact MBO gesloten

Gepubliceerd op 23 februari 2023

Het mbo-onderwijs komt steeds meer in de schijnwerpers te staan en dat is een goede zaak. We hebben de komende jaren veel medewerkers nodig met een mbo-opleiding. Om dit verder te verbeteren en te stimuleren zijn er afspraken gemaakt tussen overheid, scholen en het MKB. 

Het Ministerie van OC&W, de MBO Raad en MKB-Nederland en VNO-NCW  hebben hun handtekeningen gezet onder de Werkagenda MBO en het bijbehorende Stagepact 2023-2027. VBW  is lid van MKB-Nederland en daarmee dus medeondertekenaar van dit pact.  Partijen hebben onder meer afspraken gemaakt over het verbeteren van de stagebegeleiding, het uitbannen van stagediscriminatie en het bieden van passende vergoedingen voor stagiairs en BBL'ers. Voor leerbedrijven is cruciaal dat de subsidieregeling praktijkleren blijft bestaan, waarbij de werkgever kan rekenen op een vast bedrag per student/werknemer per jaar.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit van stage, de begeleiding en de communicatie tussen scholen, leerling en stagebedrijf. Lees voor meer informatie hierover het persbericht van MKB-Nederland.

Zelf interesse om erkend leerbedrijf te worden?

Zie jij het belang in van het afleveren van goede, gemotiveerde en kundige studenten aan onze branche, dan kun jij erkend leerbedrijf worden. Neem hiervoor contact op met VBW.