Tweede Kamer vraagt actie op huurdossier

Gepubliceerd op 12 juli 2023

VBW voert al enige tijd lobby tegen de extreme huurverhogingen die de afgelopen tijd zijn/worden doorgevoerd. Deze lobby wordt gevoerd in nauwe samenwerking met onze lobbypartner Inretail. Zo is er onlangs een gesprek geweest met VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. Dat heeft erin geresulteerd dat er door hem, in de Tweede Kamer, aandacht is gevraagd voor het klappen van de gesprekken tussen huurders en verhuurders over hoge indexaties van huren voor winkelvastgoed. Hij noemt de indexaties die in sommige gevallen oplopen tot 14,5% oneerlijk en onacceptabel en had een andere houding van verhuurders verwacht.

Autoriteit Consument en Markt

Op verzoek van de VVD zal minister Adriaansens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vragen te onderzoeken of er sprake is van een eerlijk speelveld in de huurmarkt voor winkelvastgoed. Ook worden mogelijkheden voor wetgeving onderzocht om toekomstige excessieve huurstijgingen te voorkomen. Daarnaast zal de minister met het Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in gesprek gaan over de belangenafweging in hun veelgebruikte modelovereenkomst.

Daarnaast heeft Mustafa Amhaouch van het CDA, opgeroepen alsnog een poging te doen om huurders en verhuurders dichter bij elkaar te brengen. Romke de Jong van D66, vraagt de minister om de hele situatie als onwenselijk te erkennen, maar de minister benadrukt vooral het belang van een eerlijk speelveld.

VBW is blij met deze aandacht vanuit de Tweede Kamer en had de politiek ook opgeroepen om zich uit te spreken voor de huurders. Waar het kan, proberen we snel alsnog tot een gezamenlijk akkoord met verhuurders te komen. Het onderzoek naar mogelijk misbruik van macht in de verhuudersmarkt juichen we toe. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en informeren wanneer hier meer over bekend is.

Bloemenzaak genaamd Flamingo Bloemen