Uniform minimumuurloon per 1-1-2024 een feit, wellicht fiscale compensatie kleine bedrijven

Gepubliceerd op 15 februari 2023

Vorige week heeft VBW, samen met een twintigtal andere branches een petitie aangeboden aan de Eerste Kamer. De petitie werd aangeboden voorafgaand aan het debat dat diezelfde dag zou volgen m.b.t. het minimumuurloon. In de petitie werd vooraf aandacht gevraagd voor de positie van de (Kleine) MKB-er en het feit dat deze groep er,  het laatste jaar, wel heel kostenstijgingen voor de kiezen heeft gekregen.  Gevraagd werd voor betere spreiding van deze kosten, maar daarnaast ook compenserende maatregelen voor het kleine MKB in de vorm van lastverlichting.

De invoering van het minimumuurloon hebben we niet tegen kunnen houden. Dit betekent dat het minimumuurloon vanaf 1-1-2024 berekend wordt aan de hand van het minimummaandloon en een 36-urige werkweek (en geen 40-urige werkweek zoals wij kennen). Hierdoor stijgt het minimumuurloon met 11,11%, waardoor (waarschijnlijk) het gehele CAO-loongebouw duurder gaat worden. Hoewel we dit wel al hadden verwacht is het toch een tegenvaller.

Aangenomen motie voor onderzoek fiscale compensatie kleine bedrijven

Tegelijkertijd werd tijdens het debat, dankzij de inbreng van onze petitie, een motie ingediend waarin het Kabinet een opdracht heeft meegekregen. In de motie wordt de regering verzocht de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn en daarbij te kijken naar de mogelijke ruimte die de UWV-fondsen bieden.

Lobby naar ministerie en CAO-overleg

Vanuit VBW i.s.m. de andere branches zullen we de minister van SZW in de komende tijd helpen met informatie om deze motie ook daadwerkelijk uit te voeren. Naar verwachting speelt dit in het komende voorjaar (voorjaarsnota) of najaar (begrotingsbehandeling).

In de komende tijd zal daarnaast ook het CAO-overleg weer worden opgepakt, om deze forse kostenstijging op de juiste manier ook in de CAO en het loongebouw verwerkt te krijgen.

Als er meer definitief nieuws is, dan zullen we dit zsm melden.