Update: Btw-lobby sierteelt

Gepubliceerd op 14 juni 2023

Het lage btw-tarief van 9% staat weer volop ter discussie op dit moment. Een stijging naar de 21% is dan ook niet ondenkbaar. Uit een onlangs gepresenteerd onderzoek, naar de effectiviteit en doelmatigheid van een verlaagd btw-tarief, komt naar voren dat een verlaagd btw-tarief (te) weinig bijdraagt. VBW participeert voor de lobby in het sierteeltcluster om een verhoging van het btw-tarief in de sierteelt tegen te gaan.

Stand van zaken

We vragen op verschillende manier aandacht van de politiek om onze argumenten hoog op de agenda te krijgen en te houden:

  • Op 6 juni is er een technische briefing van de 2e Kamerfracties geweest van het btw-rapport. Hiervoor was niet veel belangstelling;
  • Op 7 juni is er een gesprek geweest met het onderzoeksbureau en alle laag-btw-sectoren om het ongenoegen over de inhoud van het rapport te uiten. Dit zal helaas niet resulteren in een correctie op de inhoud.

Om tegenwicht te geven op het bestaande rapport, heeft het Sierteeltcluster opdracht gegeven voor het actuelere vervolgonderzoek naar de 4 effecten van een eventuele btw-stijging (werkgelegenheid, omzet, sierteelt voor mensen met een beperkte portemonnee en consequenties overheidsfinanciën). De verwachting is dat de resultaten uit dit vervolgonderzoek begin juli kunnen worden gepresenteerd. 

In de tussentijd zal het Sierteeltcluster de lobby-strategie voor de komende zomer voorbereiden. Deze zal zich vooral richten op de gehele Tweede Kamer, maar zeker ook op de Boeren Burger Beweging (BBB) omdat een eventuele btw-verandering ook door de Eerste kamer moet en BBB hier de meerderheid heeft. 

We zullen jullie blijven informeren over dit belangrijke thema.