VBW-lobby weer nodig: stijging btw naar 21% niet uitgesloten

Gepubliceerd op 20 april 2023

Stijging btw op sierteelt?

Helaas worden we weer geconfronteerd met de mogelijkheid van een btw-stijging naar 21%. Het kabinet heeft afgelopen najaar/winter onderzoek laten doen onder alle productgroepen met een verlaagd btw-tarief, naar nut, effectiviteit en doelmatigheid van een verlaagd btw-tarief. De algehele conclusie is dat het nogal twijfelachtig is in hoeverre een verlaagd btw-tarief nu echt bijdraagt aan de doelstellingen. Het bureau adviseert het kabinet ook andere maatregelen te voorzien, waaronder gerichte subsidie aan consumentengroepen. klik hier voor het complete rapport.

Verlaagd btw op sierteelt deels effectief

De basisdoelstellingen voor het verlaagde btw-tarief op sierteelt zijn 2-ledig: allereerst ondersteuning van werkgelegenheid in de totale branche en sierteeltsector, daarnaast ook stimulering van consumptie voor mensen met een beperkte portemonnee. De eerste doelstelling wordt overigens redelijk behaald, bij de tweede doelstelling zijn de resultaten volgens het bureau minder doelmatig.

Vervolg-lobby: sierteeltcoalitie aan het werk

VBW heeft de handen ineengeslagen met VBN (veilingen RFH en Plantion), VGB en waar mogelijk ook Tuinbranche en de ambulante handel. Samen geven we opnieuw opdracht om het onderzoek naar de effecten van de verlaagde btw te actualiseren, met zo recent mogelijke informatie. Waar mogelijk nemen we bij koopgedrag ook de huidige inflatie en gestegen energiekosten bij consumenten mee. Dit rapport zal voor de komende zomer opgeleverd moeten gaan worden, zodat we daarmee voor Prinsjesdag de fracties in de Tweede Kamer echt kunnen overtuigen van nut en noodzaak van het verlaagde btw-tarief op sierteelt.

Tijd voor powerplay van MKB-VNO/NCW

Daarnaast willen we ook MKB-VNO-NCW inschakelen om op het allerhoogste niveau het gesprek over btw zo te leiden, dat verhogingen van het tarief echt niet aan de orde kunnen zijn.

Extra acties op korte termijn?

Op korte termijn zullen we naar de politiek een eerste signaal geven dat het rapport van het onderzoeksbureau wel eenzijdig naar de werkelijkheid heeft gekeken. Met onze informatie erbij hopen we diverse fracties en ministers te bereiken met goede informatie over de sierteeltsector. Mocht blijken dat er binnenkort ook ondernemersacties weer nodig zijn (bijvoorbeeld Binnenhof-Btw-Bloemen), dan zullen we dit z.s.m. bij jullie melden. We rekenen dan ook op jullie steun.

Als er meer nieuws is, zullen we dit uiteraard zo spoedig mogelijk melden.