VBW voert druk op bij lobby voor oplossing tegen kostenstijgingen in branche

Gepubliceerd op 19 januari 2023

VBW is ook het nieuwe jaar weer gestart, waar het eind vorig jaar gebleven was: druk zetten op de overheid op verschillende belangrijke thema’s voor onze branche. Er wordt met name druk uitgeoefend op het gebied van de kostenstijgingen waarmee de branche wordt geconfronteerd en waardoor het een uitdaging is om het verdienmodel in de winkel in stand te houden. Samen met andere MKB-branches, waarbij onze lobbypartner INretail een belangrijke woordvoerder is richting de overheid, blijven we hier aandacht voor vragen. 

Wettelijk minimumloon (WML)

Na de grote stijging per 1 januari jl. van het WML, wacht ons voor 1 januari 2024 nog een nieuwe aanpassing, die wederom aanzienlijke gevolgen zal/kan hebben. Daar waar het WML nu nog geldt voor onze 40-urige cao-werkweek, is het voornemen om het WML te baseren op een 36-urige werkweek. Met als gevolg dat de minimumlonen in onze branche met 11% zullen stijgen. VBW zal binnenkort participeren in een crisisoverleg omtrent dit onderwerp. Het overleg wordt gepland in februari met de Tweede Kamerfracties.

Overleg Ministerie EZK/fracties Tweede Kamer

VBW heeft op 9 februari een overleg met de economische woordvoerders van alle fracties in de Tweede Kamer waarbij de belangrijkste problemen, knelpunten en bedreigingen kenbaar kunnen worden gemaakt. Vanuit VBW zullen de volgende punten op de agenda worden gezet: 

  • De extreme energiekosten en wegblijven van voldoende compensatie of lange termijnoplossingen (op korte termijn komt onze partner Omnia Energy met een nieuw aanbod voor stroom en gas. Zodra dit bekend is, zullen we dit delen);
  • Stijging WML zonder oplossing/tegemoetkoming in de werkgeverslasten; 
  • Stijging huurkosten met als wens maximering tot 5% per jaar, in plaats van de veelal toegepaste consumenten prijsindexatie (CPI);
  • Verduurzaming: de overheid roept op tot verduurzaming op alle terreinen. Daar zijn we in principe natuurlijk niet op tegen, maar dan ook weer met een basissubsidie voor informatie, op weg helpen en advies (SVM).

Hoewel de onderwerpen niet nieuw zijn, kunnen we de overheid inmiddels wel confronteren met de dagelijkse effecten en consequenties in de praktijk die de stijging van al deze kosten (tegelijk) hebben veroorzaakt en nog zullen veroorzaken. 

De inzet van de lobby door VBW gaat onverminderd door. Het is belangrijk om de druk erop te blijven houden en de boodschap te blijven herhalen. De uitkomsten van de gesprekken die gevoerd gaan worden lees je weer terug in onze nieuwsbrieven.