VBW vraagt minister Kaag om respect en waardering

Gepubliceerd op 28 september 2022

Een interne notitie van het Ministerie van Financiën, gericht aan de eigen minister Kaag, is in de media uitgelekt. Hierin is, onder andere, te lezen dat het faillissement van de energie-intensieve MKB-bedrijven geen ‘maatschappelijk ontwrichtende werking zal hebben’. De notitie is opgesteld als advies richting de minister, waar het gaat om het invoeren van een prijsplafond voor de energietarieven. Verder is te lezen dat de eventuele faillissementen worden gezien als een ‘gezonde marktdynamiek’ wat de krapte op de arbeidsmarkt zal verminderen en innovatie zal aanjagen.

VBW is verbolgen over deze mentaliteit op het Ministerie van Financiën en heeft gereageerd naar minister Kaag met een brief. In de brief geven we allereerst aan dat het voor onze winkels onmogelijk is om alle prijsverhogingen door te berekenen in de verkoopprijzen. We zitten immers aan het einde van de keten en zijn de laatste schakel naar de consument. Alle kostenstijgingen vanuit de keten komen uiteindelijk bij onze winkels terecht. 

Daarnaast: faillissementen van veel (kleine) MKB-bedrijven zal, los van al het persoonlijk leed, veel leegstand veroorzaken in de winkelstraten. Dit heeft sterke invloed op het gehele winkelgebied. 

Tot slot roepen we met klem op om onze brief onder de aandacht te brengen binnen haar eigen ministerie en andere ministeries die zich bezighouden met beleid voor het (kleine) MKB.  Daarnaast dienen de adviezen en visie op ondernemers te worden herzien. VBW is van mening dat de ondernemers binnen het MKB meer respect en waardering verdienen dan we uit het memo van het Ministerie van Financiën terug hebben kunnen lezen.

Wordt hopelijk vervolgd!