Pas op: mogelijk valse claim voor het ontbreken van een cookiemelding

Gepubliceerd op 9 november 2023

Onlangs hebben wij vernomen dat er brieven worden verstuurd namens een jurist waarin wordt beweerd dat er op hun website cookies zijn geplaatst zonder waarschuwing en toestemming van de gebruiker, wat verplicht is volgens de privacywetgeving. De brief stelt ook dat de klant kosten heeft moeten maken om deze cookies te laten verwijderen en deze kosten worden geclaimd als schade.

Na ontvangst van meerdere van soortgelijke meldingen, viel het op dat bij elke ondernemer de factuur identiek was. Ook de brief zelf was vrijwel identiek, met uitzondering van de naam van de bedrijven. Dit suggereert dat dezelfde factuur gebruikt wordt om bij diverse bedrijven dezelfde schade te claimen.

Inmiddels is er contact geweest met de desbetreffende jurist en deze gaf aan dat er misbruik is gemaakt van hun systeem. Dit zal worden rechtgezet.

Als jouw bedrijf ook een soortgelijke factuur heeft ontvangen, adviseren wij je om dit te melden bij VBW via het e-mailadres info@vbw.nu. Op deze manier kunnen wij beoordelen of het om dezelfde frauduleuze factuur gaat die bij andere bedrijven is ingediend.

We willen je wijzen op het belang van het controleren van het cookie- en privacy beleid op jouw bedrijfswebsite. Het is namelijk van groot belang om te controleren of je voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Voor trackingcookies is altijd toestemming vereist, terwijl cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken dit niet per se nodig hebben. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie hierover. Zorg ervoor dat je beleid helemaal op orde is en voldoet aan de wettelijke vereisten om problemen te voorkomen.

Handige linkjes
Meer informatie over privacywetgeving vind je op: Stichting AVG
Checklist houd grip op persoonsgegevens van Autoriteit Persoonsgegevens