Wettelijk minimum uurloon 1-1-2024 een feit: grote stijging van kosten

Gepubliceerd op 12 oktober 2023

In onze arbeidsvoorwaarden-CAO is sprake van een 40-urige werkweek, waarbij een minimum-maandloon van toepassing is. In andere CAO’s kan er sprake zijn van een 36/38-urige werkweek, waarbij hetzelfde minimummaandloon (zelfde bedrag in euro’s) wordt verdiend. In de politiek is eerder hierover een besluit genomen, dat per 1-1-2024 het minimumuurloon wordt vastgesteld alsof er sprake is van een 36-urige werkweek in de CAO. Het nieuwe minimumuurloon per 1-1-2024 is nu vastgesteld op € 13,27/uur, inclusief de halfjaarlijkse indexering van 3,75% en inclusief de systeemverandering.

Hiermee komt het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 uit op:

LEEFTIJD PER UUR
21 jaar en ouder €13,27
20 jaar €10,62
19 jaar €7,96
18 jaar €6,64
17 jaar €5,24
16 jaar €4,58
15 jaar €3,98

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024).

Per 1 januari 2024 publiceert de Rijksoverheid alleen nog maar een wettelijk minimumloon per uur. De Wet minimumloon wijzigt per die datum namelijk en vanaf dat moment kent Nederland een wettelijk minimum uurloon, waar dit voorheen een wettelijk minimum maandloon was waar de uurlonen van afgeleid waren.

Ondanks de richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie wordt er geen wettelijk minimumloon op EU-niveau geïntroduceerd, het vaststellen van het minimumloon blijft een nationale bevoegdheid. Wel zijn er 4 elementen vastgesteld die de lidstaten moeten gebruiken bij het bepalen van de hoogte van het minimumloon. Deze elementen zijn: koopkracht, het loonniveau en de -verdeling, loongroei en arbeidsproductiviteit.

Explosie van het minimumloon in afgelopen jaren
In de afgelopen jaren is het minimumloon al diverse keren fors verhoogd, daar wordt dus per januari 2024 nog eens een grote schep bovenop gedaan. Het minimumuurloon in januari 2021 bedroeg in onze branche € 9,72/uur, in een periode van slechts 3 jaar is dat door overheidsingrijpen en indexeren gestegen tot € 13,27/uur per 1-1-2024. In twee jaar tijd een stijging van € 3,31/uur, hetgeen een stijging van ruim 33% in 2 jaar betekent.

CAO-bespreking en lobby
Voor onze branche betekent dat een grote stijging van de loonkosten en uitdagingen in de CAO-beloningstabel, temeer daar de andere beloningsdelen in de tabel gebouwd zijn op het minimumloon (met opslagen per functie). In het CAO-overleg dat we nu voeren worden pogingen gedaan om hiervoor een passende oplossing te vinden.

Vanwege de aanpassing per 1 januari, heeft VBW het voortouw genomen om samen met andere branches te pleiten voor het verlagen van de werkgeverslasten. De Eerste Kamer heeft door onze inzet de minister van SZW de opdracht gegeven te onderzoeken hoe zij dit kan doen.

Wees bewust en meer informatie
We adviseren dringend om bewust te zijn en om te gaan met deze stijging van het minimumuurloon. Calculeren, gericht plannen, nadenken over strategische stappen als bezetting, openingstijden, verlening service enz. zijn zaken die nu meer dan ooit nodig zijn. Als er nieuws is vanuit de CAO-besprekingen melden we dit uiteraard zo spoedig mogelijk.

Voor meer informatie over het wettelijk minimumuurloon, klik hier.