Afval

1. Beperk de hoeveelheid afval
Het klinkt wellicht vreemd, maar je hebt zelf een mogelijkheid om de hoeveelheid afval te beperken. Bij de inkoop kun je bijvoorbeeld kiezen voor (statiegeld-)verpakkingen in plaats van eenmalige verpakkingen. Ook andere vormen voor afvalbeperking zijn denkbaar zoals het hergebruiken van materialen. Dit betekent niet alleen direct een financiële besparing op de afvalkosten maar ook op jouw inkoopkosten!

2. Zoveel mogelijk afval scheiden
In steeds meer gemeenten wordt afval gescheiden opgehaald. Als bedrijf ben je er verantwoordelijk voor om je afval zo veel mogelijk te scheiden. Bij gescheiden inzameling kun je denken aan: papier/karton, groenafval, kunststoffen, glas, klein chemisch afval (KCA) en restafval.

3. Centrale aanlevering eenmalige verpakkingen
Om eenmalige verpakkingen op de minst milieubelastende wijze te verwerken bestaat de mogelijkheid om dit centraal in te leveren. Veilingen en cash&carry’s bieden hiervoor prima (kosteloze) mogelijkheden (inzamelpunten). Een andere mogelijkheid is om de verpakkingen mee terug te geven aan jouw leveranciers als die afleveren.

4. Duurzame afvalverwerker
Je hebt vaak de keuze om te kiezen voor een eigen afvalverwerker. In het geval je deze keuze hebt adviseren wij je om te kiezen voor een duurzame partij. Naast de milieuwinst die behaald wordt, is er vaak ook een financieel voordeel aan verbonden. Informeer bij VBW bedrijfskosten naar de mogelijkheden.

Duurzaamheidsvragen? Neem contact op met de VBW Duurzaamheidshelpdesk