Wat doet VBW in de lobby?

Er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang. VBW blijft ook onverminderd de belangen behartigen voor de bloemist en blijft bezig om waarnodig ondersteuning vanuit de overheid te realiseren en te zorgen dat ondernemers voldoende liquiditeit houden en de winkels zo veel mogelijk "normaal" kunnen werken.

Onze website is daarvoor het ‘zenuwcentrum’ als het om informatievoorziening gaat. Houd deze dus goed in de gaten. Hieronder het actueel lobbynieuws en het archief.

Niks missen meld je aan voor de nieuwsbrief.

Corona
Terug naar overzichtspagina
2023

Lobby nieuws

2023
2024
2022
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Voor deze maand zijn nog geen lobby nieuwsberichten geplaatst.
Voor deze maand zijn nog geen lobby nieuwsberichten geplaatst.

Corona lobby archief

Plaatsingsdatum 06-04-2020

Dit hebben we in de afgelopen dagen bereikt:

Lobby loont: Verruiming van Regelingen

VBW is blij met de verschillende noodmaatregelen zoals die zijn aangekondigd en nu ook van kracht worden. Echter, sommige maatregelen hebben nog wel aanpassingen nodig, omdat zich in de praktijk bijzondere gevallen voordoen waarop maatwerk is vereist. VBW heeft bij desbetreffende ministeries om verbeteringen van de regelingen gevraagd.

TOGS-regeling

 • Zakelijk/privé-adres: op dit moment vallen ondernemers, waarbij zakelijk en privé adres hetzelfde is, nog buiten de regeling. Dit heeft niets te maken met thuiswerken (al dan niet illegaal), maar gewoon met vestigingsbeleid. In de praktijk blijken deze ondernemers vaak nog zwaarder te worden getroffen, omdat dit in veel gevallen stand-alone bedrijven zijn in plaats van een winkel in een winkelcentrumcomplex. VBW heeft gevraagd hier aanpassingen in door te voeren.
 • Ook andere situaties van omzetproblemen: er zijn ondernemers in de branche waarbij een belangrijk deel van de omzet werd gegenereerd door levering aan bedrijven (business to business) die nu gesloten sectoren (onder andere de Horeca). Deze bedrijven zijn in de problemen gekomen en dienen ook in aanmerking te komen voor de TOGS-regeling. VBW heeft het verzoek gedaan om voor deze ondernemers/situaties met een oplossing te komen, of dat het hele systeem minder of niet alleen op SBI-code wordt ingevuld, maar vooral op omzetontwikkeling en/of bruto/netto winst (ongeacht branche).
 • Winkels op bijzondere locaties: bedrijven op bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld ondernemers op Schiphol, stations enz. worden zwaar getroffen op dit moment, ongeacht de SBI-code, hier dient een oplossing voor te komen en vraagt dus om maatwerk.
 • Ondernemers met ook vestigingen op de warenmarkt: ambulante handelaren waarbij de lokale overheid soms andere besluiten neemt dan de landelijke overheid worden hard geraakt in de omzet. Hier hebben dus niet alleen de SBI-sectoren last van, maar alle ondernemers. VBW heeft gevraagd om ook hiervoor een oplossing te bedenken.
 • Seizoenspatroon omzet: onze branche kent de nodige seizoenspatronen in de omzet. Bij de TOGS-regeling is hiermee geen rekening gehouden. VBW pleit ervoor om bij de beoordeling van omzetontwikkeling deze te baseren op seizoenspatronen (voorjaar vergelijken met voorjaar).

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Om gebruik te kunnen maken van de NOW regeling geldt dat een omzetverlies van minimaal 20% moet worden ingeschat. VBW heeft in de lobby gesignaleerd dat bij omzetontwikkeling het seizoenspatroon belangrijk is. We willen bereiken dat het omzetverlies kan worden bereken/ingeschat op basis van vergelijking met hetzelfde seizoenspatroon als vorig jaar (en niet t.o.v. een jaargemiddelde).

Voorwaarde om tegemoetkoming te krijgen voor de loonkosten van personeel is dat een bedrijf minstens 20% omzetverlies moet hebben gedurende drie maanden vanaf 1 maart. Hierbij wordt de omzet vergeleken met een vierde van de jaaromzet van 2019, zonder rekening te houden met seizoensschommelingen. Bloemisten realiseren in het voorjaar een omzetpiek in het voorjaar en daardoor willen we de omzet 2020 ook vergeleken hebben met de omzet vorig jaar in deze periode. In de Tweede Kamer zijn hier inmiddels al vragen over gesteld. Het Ministerie van Sociale Zaken bestudeert de voorstellen.

Om die reden is voorgesteld om voor berekening van het omzetverlies in 2020 een vergelijkbare periode uit 2019 te gebruiken. Tevens wordt voorgesteld, omwille van controleerbaarheid, dit te onderbouwen met een accountantsverklaring.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatsingsdatum 03-04-2020

Dit hebben we in de afgelopen dagen bereikt:

Aanvullende versoepeling belasting betalen
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatsingsdatum 30-03-2020

Dit hebben we bereikt!

 • We hebben de TOGS regeling ook toegankelijk gekregen voor de bloemisten.
 • Met CAO partijen zijn we tot overeenstemming gekomen voor extra ondersteuning en/of ontlasting;
 • Uitstel van betaling voor de huren bij bloemisten die in de problemen zijn geraakt door de Coronacrisis;
 • Speciaalzaken mogen open blijven en/of mogen blijven bezorgen;
 • Er wordt, samen met verschillende ketenpartners een prachtige campagne opgestart ‘#mooiwatbloemistendoen’;
 • Extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers vanuit de gemeente met de regeling Tijdelijke Overbuggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo);
 • Er is een nieuwe regeling opgestart: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Onder andere een verhoogde tegemoetkoming in de loonkosten van 90% ;
 • Verruiming BMKB-regeling, zodat mkb-ondernemers makkelijker geld kunnen lenen;
 • Meer geld voor de Garantie Ondernemersfinanciering;
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits naar 2%;
 • We hebben een onderlinge afspraak met de leveranciers over flexibele mogelijkheden voor latere betaling in de keten;
 • Uitstel van belasting betalingen is gelukt én bij aanvraag automatisch voor drie maanden;
 • Banken geven MKB-bedrijven met lening tot € 2,5 miljoen half jaar uitstel van aflossing leningen;
 • Pensioenpremie 60 dagen uitstel bovenop standaard 30 dagen;

Wat willen we nog realiseren:

Sociaal

 • Versnelde uitbetaling LIV 2019 en transitievergoeding na twee jaar ziekte;
 • WAB: we voeren lobby om de verhoogde ww premie voor tijdelijke contracten uitgesteld te krijgen;
 • Stabilisatie minimumlonen: we maken ons hard om de minimumlonen niet te laten stijgen dit jaar. Eerstvolgende moment van aanpassing zou 1 juli zijn.

Fiscaal

 • Werkkostenregeling verruimen voor bloemen en fruit aan medewerkers
 • Tijdelijke deblokkering G-rekeningen PM gas en elektra, huur