Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): tegemoetkoming in loonkosten

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen daar tegen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Na afloop moeten werkgevers bij het UWV een vaststelling van het definitieve subsidiebedrag aanvragen. Meer informatie over de NOW klik hier.

Het kabinet stopt vanaf 1 oktober 2021 met de regelingen NOW, TVL, Tozo, Tonk en diverse fiscale maatregelen. Een aantal specifiek ondersteunende maatregelen blijft wel van kracht in het 4e kwartaal. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Let op: vraag uw vaststelling voor NOW1 vóór 31 oktober 2021 aan. Ook als u nog in afwachting bent van uw derden- of accountantsverklaring. Doet u dit niet op tijd, dan volgt een nihil stelling. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Corona
Corona
Overzichtspagina