Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Corona-update 26-1-2021

Deze regeling is bedoeld voor huishoudens en zelfstandige ondernemers die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Of voor burgers die in 2020 zijn ingestroomd in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Gemeenten gaan over deze regeling en richt zich, met name, op de volgende zaken: 

  • De focus ligt op woonkosten. Dat wil overigens niet zeggen dat vergoeding voor andere noodzakelijke kosten niet mogelijk is. 
  • Bij aanvragen wordt gekeken of sprake is van onvoorziene en onvermijdelijke terugval in het inkomen en naar draagkracht, hetgeen de verhouding betreft tussen het inkomen en vermogen van het huishouden en de noodzakelijke kosten. 
  • De middelen voor TONK worden in twee tranches via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. 

Ook zelfstandige ondernemers en ZZP’ers kunnen een beroep doen op de TONK-regeling. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 steeds meer gemeenten hun TONK-loketten zullen kunnen openen. De regeling moet nog verder worden uitgewerkt, hou hiervoor de website van je gemeente in de gaten. Indien er meer informatie bekend is, zal VBW dat natuurlijk communiceren. 

Corona
Corona
Overzichtspagina