VBW blijft strijd voeren

Gepubliceerd op 4 januari 2022

Vlak voor de Kerst heeft VBW, richting alle partijen in de Tweede Kamer, een brandbrief gestuurd waarmee is gepleit voor het plaatsen van bloemenwinkels op de lijst van essentiële beroepen. Met deze actie hebben we bereikt dat het in de Tweede Kamer aan de orde is geweest en er door verschillende partijen moties zijn ingediend. Helaas zijn deze moties niet gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarmee lijkt die route, voor nu, afgesneden.

Daarnaast heeft VBW door de juridische dienst uit laten zoeken of het kansrijk zou kunnen zijn om een kort geding tegen de staat te starten om het langs die weg af te dwingen. De VBW Juridische Dienst heeft hierop uitvoerig onderzoek gedaan en heeft een advies afgegeven.  Gelet op eerdere, vergelijkbare, procedures die de afgelopen 2 jaar zijn gevoerd lijkt de kans van slagen nihil.

Hoewel er goede argumenten zijn te benoemen, op basis waarvan het verbod op buitenverkoop niet juist is, kan niet worden gesteld dat er evident onjuiste keuzes zijn gemaakt of dat er sprake is van een onmiskenbaar onverbindende regeling. Daar komt bij dat er al een politieke afweging heeft plaatsgevonden, zodat de speelruimte voor de voorzieningenrechter om de betrokken belangen opnieuw en anders te wegen, er niet is.

Op dit moment wordt samen met andere getroffen branches bekeken welke mogelijkheden er nog zijn om winkels toch weer open te krijgen. VBW houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen.