Verhoging lonen per 1 juli 2023

Gepubliceerd op 3 mei 2023

Per 1 juli 2023 is de CAO-stijging van de schaallonen en feitelijke lonen 2%. Uitzondering daarop is functiegroep A, omdat deze anders onder het wettelijk mimimum loon (WML) zou komen. De lonen in Functiegroep A zijn in de loontabel daarom iets extra verhoogd en komen daarmee op het WML. In de link tref je de nieuwe loonschalen, die per 1-7-2023 van kracht zijn.

Ons lobbydoel: geen hogere loonkosten zonder daling van de werkgeverslasten

Op 1 januari volgend jaar wordt het Wettelijk Minimumuurloon ingevoerd op basis van een 36-urige werkweek. Dit besloot het kabinet ondanks felle protesten van de werkgeversorganisaties die cao’s kennen met langere werkweken. Voor onze cao betekent dit een extra loonstijging van het WML van 11,11% per 1 januari 2024, met grote gevolgen voor loon- en functiegebouw. 

Onze visie daarop is: geen hogere loonkosten, zonder lagere werkgeverslasten. Daarom nam VBW het initiatief om samen met andere branches met een petitie te pleiten voor het verlagen van de werkgeverslasten. De Eerste Kamer besloot naar aanleiding hiervan om minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te laten onderzoek hoe dit geregeld kan worden. Vooralsnog ziet het kabinet deze mogelijkheid niet. We willen daarom samen met Inretail, MKB Nederland en VNO-NCW ons punt op het hoogste niveau agenderen en richten ons op Prinsjesdag. Als er meer nieuws is van het WML-front dan melden we dit via onze media.