Toch een BTW verhoging?

Toch een BTW verhoging?

6 oktober 2017

Vanmorgen bleek uit diverse media dat er serieuze plannen van de kabinetsonderhandelaars zijn om het lage BTW-tarief toch te verhogen van 6 naar 9%.

Contacten dichtbij deze partijen leren dat de signalen terecht zijn, de plannen zijn (bijna) definitief. De verhoging van het lage BTW-tarief is een onderdeel van een verder (fiscaal) gunstig totaalplan, waarbij de bruto-netto-verhouding van de lonen gunstiger wordt, de vennootschapsbelasting wordt lager en de kosten van lang verzuim zullen naar verwachting ook fors lager gaan worden. Desalniettemin zijn wij niet accoord met de voorgenomen BTW-verhoging. Volgende week vindt crisisoverleg plaats, om daarna via de Tweede Kamer een goede poging te doen deze foute BTW-stijging alsnog ongedaan te krijgen. Er is aan de werkgeverspartijen een “uitnodiging” gedaan om met een financieel vergelijkbaar alternatief te komen.

Volgende week zullen we hierover spreken en daarna voorleggen aan Tweede Kamer en nieuwe regeringspartijen/bewindspersonen.

We houden de druk maximaal om dit foute voorstel/voornemen alsnog van tafel te krijgen.