• Ondernemen

Bedrijfsbeëindiging

Het beëindigen van je winkel komt ooit eens aan de orde. Wanneer het nodig of wenselijk is om je activiteiten te gaan stoppen dan vraagt dat zorgvuldig handelen. Dat heeft onder meer te maken met de door de wet voorgeschreven rangorde van schuldeisers, maar ook met eventuele 'resterende problemen' die nog moeten worden opgelost.

VBW is je daar graag mee van dienst. VBW heeft daarvoor, naast haar eigen buitendienst, gespecialiseerde partners met wie zij samenwerkt. Specialisten, ook op het gebied van de bloemendetailhandel. Met hen is het mogelijk om de risico’s te inventariseren, een traject te plannen, en daar uitvoering aan te geven. Dit met het uiteindelijke doel om zo goed mogelijk je activiteiten te kunnen beëindigen.

Je kan bij voorbeeld denken aan de afwikkeling van de bank, de opzegging van de huurovereenkomst, de afwikkeling van leaseovereenkomsten, de afwikkeling van arbeidsovereenkomsten met medewerkers, het regelen van belastingschulden en het afwikkelen van de administratie enzovoort, enzovoort. Het is van groot belang om tijdig aan te kloppen.

Als het gaat om bedrijfsbeëindiging hoef je gelukkig niet alles alleen en opnieuw uit te zoeken. VBW staat je graag met raad en daad bij met haar ervaring en kennis van deze materie. Vele bloemisten gingen jou al voor.

Meer informatie

Neem - in een vroeg stadium - vrijblijvend contact op met je VBW-relatiebeheerder. VBW en haar partners kunnen jou op elk moment ondersteunen, van het bepalen van een verkoopprijs, het voeren van onderhandelingen tot het opstellen van de koopovereenkomst. Wacht er niet mee. Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Ja! Ik wil graag vrijblijvend meer informatie ontvangen over bedrijfsbeëindiging

Captcha Code

VBW Marktplaats

Om jou te helpen bij de verkoop van jouw winkel, heeft VBW een Marktplaats ontwikkeld waar bloemisten hun winkel ter overname kunnen aanbieden.

Workshop 'Bedrijfsbeëndiging'

Bereid je goed voor op het bedrijfsbeëindigingtraject. Meld je aan voor de workshop Bedrijfsbeëndiging.