Het bestuur van VBW

Als bloemist ben je lid van VBW en heb je direct stemrecht en inspraak in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV benoemt en ontslaat bestuurders en raadsleden en keurt begrotingen en beleidsplannen en wijzigingen in de statuten goed. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging.

Het bestuur is aangesteld door de ALV en is belast met het vaststellen en laten uitvoeren van het beleid. Het bestuur bestaat uit John Thijert, Martin Groen en Pascal Zijlmans.

John Thijert
Voorzitter. Werkgebied: CAO en onderwijs
Martin Groen
Werkgebied: Vakmanschap
Pascal Zijlmans
Werkgebied: Ondernemerschap