• Personeel

Pensioenfonds Detailhandel

Het Pensioenfonds Detailhandel is in 1972 opgericht. Het is een verplicht gesteld pensioenfonds voor de werkgevers in de bedrijfstak Detailhandel. De pensioenregeling is een middelloon regeling met een zogenoemde vaste premiebijdrage voor een periode van vijf jaar. De werknemer bouwt vanaf 20-jarige leeftijd pensioen op met een opbouwpercentage van 1,75% per jaar. Vanaf leeftijd 67 ontvangt de werknemer pensioen.

Met ruim 310.000 deelnemers, 113.000 gepensioneerden, 32.000 werkgevers, 784.000 gewezen deelnemers en een vermogen van 29,5 miljard euro is Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het vermogen van het pensioenfonds wordt belegd in aandelen, obligaties en vastgoed. Dat gebeurt voor de langere termijn om in de toekomst (en over meerdere generaties) een goed pensioen uit te kunnen keren.

Magazine

Drie keer per jaar brengt het Pensioenfonds Detailhandel een magazine voor de deelnemers uit, JIJ&WIJ, Jouw magazine van het Pensioenfonds Detailhandel. Hierin worden verhalen uit het leven van deelnemers gebracht die van invloed zijn op hun pensioen, om door herkenning het pensioenbegrip van de deelnemers verhogen.

Pensioenfonds Detailhandel

Het Pensioenfonds Detailhandel wil een solide, transparant en vooruitstrevend pensioenfonds zijn. Voor vragen, opmerkingen of klachten is het klantcontactcentrum van het Pensioenfonds bereikbaar op 0800 1972 (gratis)

Meer weten over je pensioen?

Bezoek de website van het Pensioenfonds Detailhandel