• Personeel

Pensioenfonds Detailhandel

Het Pensioenfonds Detailhandel is in 1972 opgericht. Het is een verplicht gesteld pensioenfonds voor de werkgevers in de bedrijfstak Detailhandel. De pensioenregeling is een middelloon regeling met een zogenoemde vaste premiebijdrage voor een periode van vijf jaar. De werknemer bouwt vanaf 20-jarige leeftijd pensioen op met een opbouwpercentage van 1,75% per jaar. Vanaf leeftijd 67 ontvangt de werknemer pensioen.

Het pensioenfonds heeft ruim 29.000 aangesloten werkgevers. Er zijn ongeveer 250.000 actieve deel-nemers, ruim 75.000 gepen-sioneerden en een kleine 600.000 gewezen deelnemers. De gemiddelde leeftijd is 44 en meer dan helft van de deelnemers is vrouw.

Magazine

Drie keer per jaar brengt het Pensioenfonds Detailhandel een magazine voor de deelnemers uit, JIJ&WIJ, Jouw magazine van het Pensioenfonds Detailhandel. Hierin worden verhalen uit het leven van deelnemers gebracht die van invloed zijn op hun pensioen, om door herkenning het pensioenbegrip van de deelnemers verhogen.

Pensioenfonds Detailhandel

Het Pensioenfonds Detailhandel wil een solide, transparant en vooruitstrevend pensioenfonds zijn. Voor vragen, opmerkingen of klachten is het klantcontactcentrum van het Pensioenfonds bereikbaar op 088-0084000.

Meer weten over je pensioen?

Bezoek de website van het Pensioenfonds Detailhandel