Voorwaarden van toepassing op de condities

  • De condities zijn alleen geldig op orders van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 en met een uiterste registratiedatum van 30 december 2023.
  • Als de door u bestelde voertuigen dit jaar bij uw leverende dealer(s) binnenkomen, dan dienen de voertuigen ook geregistreerd te worden voor 30 december 2023 om in aanmerking te komen voor de betreffende korting. Indien het voertuig niet tijdig binnen is om voor deze datum te registreren, dient het voertuig binnen 8 weken na binnenkomst geregistreerd te zijn.
  • In de periode tussen het versturen van de tweede half jaar 2023 condities en 30 juni 2023 kunt u orders blijven plaatsen tegen de condities van het eerste half jaar van 2023 met dien verstande dat het door u te bestellen aantal voertuigen in lijn is met uw ordertrend over de voorgaande 6 maanden (berekening: aantal bestelde voertuigen in de voorgaande 6 maanden gedeeld door 6 maanden).
  • De kortingen en ondersteuningen worden verleend over de netto catalogusprijs, inclusief fabrieksopties bij registratie in Nederland.
  • De condities en bonussen zijn alleen van toepassing op nieuwe voertuigen, geïmporteerd door Renault Nederland en geleverd door het Nederlandse Renault-dealernetwerk.
  • Bij marktontwikkelingen, modelwijzigingen of aanpassingen in het commerciële beleid van Renault Nederland c.q. Group Renault kunnen condities wijzigen. Indien wijzigingen worden doorgevoerd als gevolg van bovengenoemde situatie, zal Renault Nederland u hierover per brief informeren. De aangepaste condities gelden in dat geval voor alle nieuwe orders die worden geplaatst vanaf het moment dat 14 kalenderdagen zijn verstreken na de datum van eerder bedoelde brief. In de tussenliggende periode kunt u orders plaatsen tegen de oude condities naar rato van uw gemiddelde maandelijkse bestelhoeveelheid, gerekend over de daaraan voorafgaande periode van 6 maanden.
  • Renault Nederland geeft geen volume commitment op de door u bestelde orders.
  • De afwijkende condities met betrekking tot nieuwe motorisaties, nieuwe modelintroducties of -wijzigingen, Business-modellen en -uitvoeringen, zowel voor personenwagens als bedrijfswagens, zullen zo spoedig mogelijk met u worden afgestemd.
  • Op uw orders zijn de BOVAG voorwaarden van toepassing zoals op elke koopovereenkomst gesloten met ons dealernetwerk.
Meer informatie of een afspraak maken?
Meer informatie of een afspraak maken?
VBW staat voor je klaar!