BTW Convenant

VBW heeft met het ministerie van Financien en de Belastingdienst een BTW-Convenant gesloten. Het convenant is verlengd t/m eind 2020.

Afspraken

Eenvoudig in toepassing (administratief gemak) en eenvoudig in controle (Belastingdienst). Kort samengevat zijn de afspraken voor de BTW-berekening op het samengestelde product als volgt:

Basisregel:

  • Bij de gemiddelde bloemist is 10% van de totale inkoop hoog-BTW. De helft van deze inkoop mag worden meegenomen als laag-BTW-product (als onderdeel van het samengestelde product), de overige helft als hoog BTW-product;
  • Voor deze hoog-BTW-component geldt een vaste opslag vanuit de inkoop naar verkoop van 75%, waarna de BTW (hoog) wordt berekend;
  • Opmerking: inkoop is hier bedoeld als kostprijs van de verkoop, nl.:Beginvoorraad + inkoop – eindvoorraad (waarin verwerkt breuk, derving fiscale afschrijving) = kostprijs verkopen.Het gaat hierbij dus om de ingekochte goederen, met daarin meegenomen de voorraadmutaties, breuk, afschrijving enz. Verpakkingsmateriaal maakt hier geen onderdeel van uit.

Afwijkende situatie

Als een bloemist afwijkt van de eerste vuistregel (nl. dat 10% van de totale inkoop hoog-BTW-producten betreft) en de totale inkoop hoog is > 10% dan wordt de volgende correctie toegepast:

  • Basisinkoop hoog = 10%, waarvan 5% wordt gerekend als laag;
  • Restant = inkoop hoog, waarbij er vervolgens weer de winstopslagfactor van 75% geldt.

Periode

Deze afspraken gelden t/m eind 2020. Via de BTW-calculator van VBW kan de bloemist een calculatie maken van de BTW-afdracht. Indien er sprake is van teveel betaald, kan hier een formulier voor suppletie worden gedownload of ga direct naar de site van de Belastingdienst.

Meer informatie?

Bovenstaande regeling is voor iedere bloemist toepasbaar, door accountants toe te passen en door de Belastingdienst zeer eenvoudig te controleren.

Dit convenant is door VBW met de Belastingdienst gesloten, met hulp van Flow accountants.

Ja! Ik wil graag meer informatie ontvangen over BTW

BTW Calculator
BTW Calculator

Bereken eenvoudig of jij recht hebt op BTW-teruggave o.b.v. de convenantafspraken.

Rekenvoorbeelden
Rekenvoorbeelden
Bekijk 3 rekenvoorbeelden, van verschillende situaties, met een doorrekening van de BTW.