Werken op feestdagen hoe zit dat?

De feestdagen, het roept steeds weer vragen op bij werkgevers en werknemers. Hoe kan, mag of moet je het nou precies regelen als werkgever?

Noch in de wet noch in de CAO staat geschreven dat werknemers op feestdagen recht hebben op een extra doorbetaalde vrije dag. Gebleken is echter wel dat het bij veel bloemisten de gewoonte is werknemers op een feestdag een extra vrije dag te gunnen. Bloemisten die dit eerder hebben gedaan, zullen deze ‘ongeschreven regel’ in acht moeten blijven nemen.

Winkel gesloten

Als je ervoor kiest de winkel op een feestdag te sluiten, wordt deze dag als extra verlofdag/doorbetaalde vrije dag beschouwd.  De niet gewerkte uren kunnen niet als min-uren geregistreerd worden.

Winkel open

Als je ervoor kiest de winkel op feestdagen te openen, gelden er toeslagen voor werknemers die op die dagen werken. Voor werken op Koningsdag en Hemelvaartsdag geldt een toeslag van 30%. Voor overige feestdagen (Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag) geldt een toeslag van 100%.

Op Koningsdag en Hemelvaartsdag kunnen werknemers niet verplicht worden om te werken. Als een werknemer aangeeft niet op Koningsdag of Hemelvaartsdag te willen werken, dan zal je daar rekening mee moeten houden. De niet gewerkte uren kunnen wel als min-uren geregistreerd worden.

Het is belangrijk dat je met je werknemers afspraken maakt over de wijze waarop met werken op feestdagen wordt omgegaan. Stel tijdig vast wanneer jij je winkel al dan niet wil sluiten en maak dit kenbaar aan je personeel. Dit voorkomt onenigheid achteraf.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met onze VBW Juridische Dienst via 0318 - 527568 of per mail