Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

Het Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken geldt voor alle bloemisten in Nederland en is ter vervanging van het fonds waaraan bloemisten tot 2015 betaalden. Het betreft derhalve geen extra heffing. De jaarpremie is gelijk aan eerdere heffingsjaren (0,75% over de loonsom waarvan 0,05% doorbelast mag worden aan de medewerker) en wordt rechtstreeks betaald aan het Fonds (dus niet aan VBW).

Vanuit de gelden die door het Fonds opgebracht worden, worden tal van activiteiten gefinancierd die zijn bedoeld voor de ontwikkeling van de branche. Onder anderen VBW kan hiervoor bij het Fonds plannen indienen. Aanvragen die VBW doet worden streng getoetst aan de doelen van het Fonds. Tijdens en na afloop van de uitvoering van activiteiten is er bovendien scherp toezicht op de besteding van de gelden.

Bekijk de filmpjes en je krijgt een compleet beeld van wat het Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken betekent voor de branche en wat zij doet voor jou! Meer informatie over het Sociaal Fonds bezoek de website.

CAO Helpdesk
Werkgevers en medewerkers die vragen hebben over de CAO, kunnen deze stellen bij de CAO Helpdesk, 0318 - 52 75 68. Kies in het keuzemenu voor optie 1.