Een nieuwe grond voor ontslag: de cumulatiegrond

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans is er per 1 januari 2020 een ontslaggrond bij gekomen. Voorheen waren er 6 ontslaggronden waarmee je via de Kantonrechter het dienstverband met een medewerker kon laten eindigen. Daar is een 7e bijgekomen: de cumulatiegrond.

De 6 ontslaggronden, waarmee je voorheen bij de kantonrechter een verzoek kon indienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (artikel 7:669 BW), waren:

  • frequent ziekteverzuim;
  • disfunctioneren;
  • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • werkweigering wegens gewetensbezwaren;
  • verstoorde arbeidsverhouding;
  • andere redelijke beëindigingsomstandigheden.

Wil een ontbindingsverzoek kans van slagen hebben, moest er minimaal één ontslaggrond zijn ‘voldragen’. Dat wilde zeggen dat voldaan moest zijn aan alle voorwaarden die aan een ontslaggrond worden verbonden. Van frequent ziekteverzuim is bijvoorbeeld sprake als:

  1. De werknemer regelmatig maar niet langdurig ziek is
  2. De ziekte geen gevolg is van slechte arbeidsomstandigheden en
  3. Er binnen 26 weken geen herstel wordt verwacht en aangepast werk niet mogelijk is. In het geval eraan slechts twee van deze drie voorwaarden is voldaan, zal de Kantonrechter niet ontbinden.

De nieuwe ontslaggrond, de ‘cumulatiegrond’, maakt het mogelijk de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder dat er een ontslaggrond is voldragen. Het ontbindingsverzoek dient dan wel gebaseerd te zijn op een ‘cumulatie’ van twee of meer ontslaggronden. Naast een frequent ziekteverzuim kan bijvoorbeeld ook een verstoorde arbeidsverhouding zijn ontstaan. De werkgever kan het ontbindingsverzoek dan baseren op twee gronden die elkaar zo aanvullen dat er voldoende grond voor ontbinding bestaat.

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van het voorgaande dan kun je contact opnemen met VBW Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 - 13.00 uur op het nummer 0318 - 527 568 keuze 2, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridisch@vbw.nu

Overzicht wijzigingen WAB
VBW Juridische dienst
VBW Juridische dienst
Gratis helpdesk voor eerstelijns juridische vragen