Huishoudelijk reglement

Belangrijk is een huishoudelijk reglement op te stellen dat duidelijke spelregels geeft over de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf, waar iedereen zich aan heeft te houden. Met als doel om met elkaar op een goede en prettige manier samen te werken zodat de klant ook optimaal geholpen kan worden.

Huishoudelijk reglement

Download een voorbeeld van een huishoudelijk reglement