5. Inhoud driepartijen-(stage)overeenkomst

De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van partijen.

Let op dat er tenminste onderstaande zaken in staan:

 1. gegevens van de drie partijen (stagebedrijf, opleidingsinstituut en stagiair);
 2. naam van praktijkbegeleider in het stagebedrijf en van begeleidend docent van de opleiding;
 3. duur van de stage met aanvangsdatum en einddatum;
 4. omvang van de stage (aantal uren in totaal en evt. gemiddeld per week);
 5. arbeidstijden;
 6. naam van de door de stagiair gevolgde opleiding, CREBO-code en het niveau;
 7. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd.

Voorwaarden/overwegingen daarbij zullen zijn:

 • het van toepassing zijn van de Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de beroepspraktijkvorming en de totstandkoming van de praktijkovereenkomst;
 • een gunstige beoordeling van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB);

Verder optioneel:

 • Of er sprake is van een CAO.
 • Eventueel of de stagiair een stagevergoeding ontvangt (wordt wekelijks of maandelijks uitgekeerd). De stagiair dient dit te melden bij de belastingdienst.
 • Ontvangt de stagiair een reiskostenvergoeding (wordt wekelijks of maandelijks uitgekeerd).
 • Aansprakelijkheid voor letsel of schade conform art 7:658 lid 4 BW (deze aansprakelijkheid kan per definitie niet worden uitgesloten)
 • Stagiair zal niet de status van werknemer hebben in het kader van de sociale wetgeving
 • De stagiair zal altijd “boventallig’’ zijn.
 • De stagiair draagt in zijn of haar functie geen eindverantwoordelijkheid. Deze zal te allen tijde berusten bij het stagebedrijf.
 • Voor schade veroorzaakt door de stagiair jegens derden is het stagebedrijf aansprakelijk overeenkomstig artikel 6:170 BW.
 • Wanneer eindigt de overeenkomst van rechtswege?
 • Geldige redenen voor vroegtijdige beëindiging van de stage. Bijvoorbeeld wanneer de stagiaire of de stageverlenende organisatie zich misdraagt of gestopt is met de opleiding.

Klik hier om weer naar de informatiepagina Richtlijnen Stage terug te keren.