2. Praktische zaken

Er zijn een aantal praktische zaken die je vooraf kunt nalopen. Vraag jezelf af of je kunt bieden wat van een stagebedrijf gevraagd wordt.

Op meerdere vlakken worden stagiaires net zo beschermd als de gewone werknemers. Je hebt te maken met regelgeving. Als werkgever moet je je bijvoorbeeld houden aan de arbeidstijden- en arbeidsomstandighedenwet. En voor de jongere stagiaires gelden dan speciale regels.

Verder moet je inventariseren welke risico’s je loopt en wat het je kost om je daar tegen in te dekken. De wettelijke werkgeversaansprakelijkheid geldt namelijk ook voor stagiaires.

Tevens zal er een stageovereenkomst met de stagiair en het opleidingsinstituut gesloten moeten worden. Hierin kunnen alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan; een eventuele stagevergoeding en/of reiskostenvergoeding, hoeveel uur per week de stagiair werkt, welke dagen de stagiair werkt, hoeveel verlofdagen de stagiair heeft, hoe lang de stage duurt, enzovoort. Daarnaast kan het geen kwaad om de stagiair een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. Zorg dat je dit alles op orde hebt voor de stagiair begint aan de stage.

Klik hier om weer naar de informatiepagina Richtlijnen Stage terug te keren.