4. Verzekeringen

Schade/aansprakelijkheid (Burgerlijk Wetboek)

Het kan voorkomen dat de stagiair tijdens zijn of haar werkzaamheden schade veroorzaakt. Dit kan zijn schade aan het bedrijf, aan derden of aan zichzelf. Natuurlijk doet de stagiair er zelf goed aan een WA-verzekering te hebben. Maar bij schade die een stagiair veroorzaakt of lijdt tijdens werktijd, is er in eerste instantie sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

- Schade aan je bedrijf
Als de stagiair schade toebrengt aan het bedrijf, zonder dat daarbij sprake is van opzet aan de zijde van de stagiair, komt dat voor rekening en risico van de werkgever. Om herhaling te voorkomen dient de werknemer wel gewaarschuwd te worden.

- Schade aan een derde
Als de stagiair tijdens de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden schade toebrengt aan een derde partij, is de werkgever aansprakelijk en zal de schade op de werkgever worden verhaald. In het geval er aan de zijde van de werknemer sprake is van opzet, kan de werkgever de door hem geleden schade weer op de werknemer verhalen.

- Schade aan stagiair
Als een stagiair op zijn werkplek tijdens de werkzaamheden letselschade oploopt, kan er sprake zijn van een arbeidsongeval en van werkgeversaansprakelijkheid. In het geval de stagiair tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer, is de ‘werkgever’ veelal ook aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeersongeval.

Als bij een arbeidsongeval de Inspectie SZW wordt ingeschakeld, zal uit de rapportage blijken of de regels van de Arbowet zijn overtreden en of er een boete wordt opgelegd. Dit staat los van de schade die de stagiair heeft geleden en zal lijden als gevolg van het arbeidsongeval. In beginsel is de werkgever aansprakelijk en dient deze de schade te vergoeden.

De werkgever dient zich, aldus ook voor stagiaire, op gebruikelijke wijze in te dekken zoals de werkgever dit ook met betrekking tot de ‘gewone werknemers’ doet. De werkgever dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten of een bestaande verzekering aan te passen.

Ook moet daarbij aandacht worden besteed aan de werknemers die deelnemen aan het verkeer door bijvoorbeeld boeketten te bezorgen.

Via VBW Risk kunnen bloemisten diverse verzekeringen afsluiten. VBW Risk kan een Risicoscan worden uitgevoerd, wat inzicht geeft op de risico’s die de werkgever loopt. Op deze manier weet je precies welke verzekeringen je moet afsluiten.

Klik hier om weer naar de informatiepagina Richtlijnen Stage terug te keren.