Herkomst

Het knolgewas Freesia werd ‘ontdekt’ door Chr. Fr. Echlon (1795-1868) in de Kaapkolonie (een destijds Britse kolonie rond Kaapstad in het huidige Zuid-Afrika). Hij vernoemde de plant naar zijn studiegenoot, de Duitse botanicus en arts, Friedrich Freese (1795-1876). 

'Kaaps lelietje der dalen' werd ook wel als naam voor de Freesia gebruikt. Deze naam is echter niet ingeburgerd en populair geworden, maar geeft wel aan waar de oorspronkelijke soorten zijn gevonden.

De eerste kweekactiviteiten werden aan het eind van de 19de eeuw in diverse Europese landen opgestart en zetten zich gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw voort.
Vooral in en om het Westland is de Freesia van oudsher geproduceerd. Maar later ook in andere productiegebieden in Nederland. 

De symbolische betekenis van de Freesia

De Freesia staat symbool voor onvoorwaardelijke liefde en eerbaarheid. Het was ooit traditie om Freesia's cadeau te doen bij het zevende huwelijksjaar. Na zeven jaar zou er namelijk een ‘keerpunt’ zijn in de liefde (gerefereerd naar de zeven vette en zeven magere jaren), dan is een kleine herinnering aan de onvoorwaardelijke liefde wel op zijn plaats!

De heerlijke geur van de bloemenkam geeft hier nog een extra dimensie aan. Ze symboliseert daarnaast onschuld.