Samenwerking bloemisten

Belangrijk bij de samenwerking van het Floral Education Center is de betrokkenheid van goed-ondernemende en deskundige bloemisten in de regio waarin de school gevestigd is. Scholen zoeken de medewerking en inbreng van de praktijk in de leerprogramma’s, maar zeker ook in het praktijkdeel van de opleiding. Niet ieder (praktijk)onderdeel is goed te leren bij iedere bloemist, daarom is een mix van bloemisten die meedenken en adviseren belangrijk.

Bloemisten gezocht

VBW is per school op zoek naar een groep van 8-10 bloemisten, die samen en met input van VBW een goed klankbord richting de school zijn en de overige bovengenoemde taken als een leuke en interessante uitdaging zijn.

Wat zien we daarbij als belangrijk:

  • Goede praktijkkennis als actueel en praktisch ondernemer met visie;
  • Goed lopende onderneming, met leermogelijkheden voor jonge mensen, aanwezige leercultuur en de mogelijkheid van begeleiding, uiteraard gecertificeerd leerbedrijf;
  • Hart voor de branche, het vakonderwijs en jonge mensen;
  • Goed in staat om te luisteren en te adviseren, positief-kritisch ingesteld;
  • Goed kunnen communiceren;

Taak bloemisten

Bloemisten die samen met VBW het vakonderwijs (in de regio) verder willen ontwikkelen wordt het volgende gevraagd:

  • A. Adviseur: periodiek met de school in overleg (SAR/…) om mee te denken en mee te adviseren over noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen; binnen de groep van deelnemende bloemisten zal overigens ook onderling over relevante thema’s en ontwikkelingen gesproken worden, VBW ondersteunt daarbij; Daarnaast is het ook wenselijk dat VBW wordt geadviseerd over nieuwe en noodzakelijke ontwikkelingen, om waar nodig te komen tot een nieuw beleids-/onderwijsprogramma.Tijdsbeslag: 2-4 bijeenkomsten per jaar (afhankelijk van de school)
  • B. Praktijkleren: actieve betrokkenheid in input en uitvoering van het nieuwe praktijkleren: we gaan steeds meer toe naar thema-praktijkleren en/of carousselpraktijkleren, waarbij leerlengen hun praktijkvaardigheden opdoen bij goed georganiseerde en coachende ondernemers, die het in zich hebben om één of meer specifieke thema’s in praktische leervorm over te brengen op de leerlingen (dit gebeurt zowel binnen de branche, als ook voor relevante thema’s daarbuiten); Tijdsbeslag:PM
  • C. Docentenstages: in toenemende mate wordt duidelijk dat het noodzakelijk is dat vakdocenten nieuwe praktijkkennis gaan krijgen, middels docentenstages bij de groep van geselecteerde bloemisten zullen we dit thematisch gaan invullen; Tijdsbeslag: nog nader te begroten, naar verwachting 2 dagdelen per jaar.
  • D. Motivator: tenslotte is het de taak van de bloemisten om (met hulp/steun van VBW) collega-bloemisten te enthousiasmeren in grotere betrokkenheid bij de school, het schoolprgramma, de open dagen, de examenmomenten enz. Tijdsbeslag: PM

 

Vergoeding

Specifiek voor de extra activiteiten (docentenstages en de door VBW georganiseerde overlegmomenten) ontvang je van VBW hiervoor een passende dagdeelvergoeding, aangevuld met reiskostenvergoeding. Voor de activiteiten in de regio en op de school ontvang je niet van VBW hiervoor een vergoeding, in veel gevallen heeft de school hiervoor een budget beschikbaar.

 

Bloemistenambassadeur

Uit de groep van 8-10 bloemisten wordt per school 1 bloemist gevraagd voor een ambassadeursrol. In deze rol ben je namens de bloemisten uit de groep eerste spreekbuis naar de school en naar VBW en periodiek betrokken bij centraal overleg op landelijk nivo. Voor bijwonen van deze landelijke bijeenkomsten wordt ook een vergoeding gegeven. Tijdsbeslag: 3 dagdelen per jaar extra (boven het basisdeel)

Graag meer informatie over Samenwerking Floral Education Center