• Personeel

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Om risico’s in jouw bedrijf in beeld te brengen, heeft VBW de branche-RI&E ontwikkeld. Deze Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is erkend door de Arbeidsinspectie en brengt alle risico's voor de veiligheid en gezondheid in kaart.

Op basis van de uitkomsten rolt er automatisch een Plan van Aanpak uit, met maatregelen om met de risico's aan de slag te gaan. Omdat de branche-RI&E erkend is, voldoe je na invullen aan de verplichtingen vanuit de Arbeidsinspectie.

Toetsing verplicht?
Bloemisten met minder dan 25 medewerkers hoeven de RI&E niet extern te laten toetsen. Het invullen van de branche-RI&E en aan de slag gaan met de maatregelen is voldoende. Bloemisten die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben, zijn wel verplicht een externe toetsing te laten uitvoeren. VBW kan dit aanbieden voor € 450,- (ex. BTW en reiskosten); dit tarief geldt voor bloemisten met 1 winkel (bij meerdere winkels geldt een maatwerktarief, op te vragen via info@vbw.nu)

Klik hier om in te loggen. Op de volgende pagina kun je door middel van de button 'Ga naar module' om de module van RI&E te openen

Arbocatalogus

Voor de gevestigde gespecialiseerde bloemendetailhandel

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Veilig, eenvoudig en betaalbaar