• Personeel

Risico-Inventerisatie & -Evaluatie

Om risico’s in jouw bedrijf in beeld te brengen, heeft VBW de branche-RI&E ontwikkeld. Deze Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) brengt alle risico's voor de veiligheid en gezondheid in jouw bedrijf in kaart.

Uiteraard behoort hier ook een plan van aanpak met maatregelen bij om met de risico's aan de slag te gaan. De RI&E is volgens de Arbowet verplicht voor alle werkgevers met personeel. Je vult de RI&E zelf in en stuurt deze ter beoordeling naar jouw Arbodienst die de lijst toetst.

Met een goed uitgewerkte RI&E krijg je een aantal zaken binnen jouw bedrijf al behoorlijk op orde.

Klik hier om de branche RI&E te downloaden en in te vullen.

Download de RI&E brochure

Met een goed uitgewerkte RI&E krijg je een aantal zaken binnen jouw bedrijf al behoorlijk op orde.