Algemene informatie over het plantenpaspoort

Op 14 december 2019 is de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening ingegaan. Vanaf die datum geldt een plantenpaspoortplicht voor àlle planten. Dat betekent dat alle 'consumptieve' potplanten, perkplanten en kuipplanten en enkele soorten zaden en bloembollen een plantenpaspoort moeten hebben.

Bedrijven die deze planten kweken en in de handel brengen, moeten de planten voorzien van een paspoort. Voor het mogen afgeven van een plantenpaspoort is autorisatie door een keuringsdienst nodig.

Waarom het plantenpaspoort?

Door toenemende handelsstromen en klimaatveranderingen wordt Europa in steeds grotere mate blootgesteld aan nieuwe fytosanitaire risico’s (plantenziektes en plagen etc). De nieuwe EU-regelgeving beschermt de EU beter tegen de introductie van schadelijke organismen en stelt lidstaten beter in staat maatregelen te nemen bij een uitbraak.

Concreet betekent dit dat de regels nu ook doorwerken tot de eindgebruiker, de consument, en dat alle tussenhandel en Retailer er dus ook mee te maken krijgt.

Hoe ziet een plantenpaspoort eruit?

Kijk hier om te zien hoe een Plantenpaspoort eruitziet en voor een compleet overzicht aan specificaties.

Wat is het plantenpaspoort?

Het plantenpaspoort is een fysiek aanwezige afbeelding die aan een zending planten is bevestigd (op de kleinste verkoopeenheid), bijvoorbeeld een sticker, afgebeeld op de hoes, de pot of op het fust. Via dit paspoort is de herkomst van de planten door instanties te herleiden. Het paspoort moet als je de planten koopt dus fysiek aangebracht zijn op de kleinste verkoopeenheid (bijv. een pot of tray/doos).

Wanneer gaat de regelgeving mbt het plantenpaspoort in en hoe is de overgang geregeld?

Op 14 december 2019 is de regelgeving ingegaan. Voor alle planten die vóór 14 december 2019 gekocht zijn (en die vóór 14 december 2019 geen paspoort nodig hadden) en nog in de winkel staan gelden de nieuwe regels rondom administratie niet. Voor alle planten gekocht vanaf 14 december 2019 gelden de nieuwe regels.

Wat betekent het plantenpaspoort voor jou als bloemist?
Wat betekent het plantenpaspoort voor jou als bloemist?