Forfaitaire regeling, methode 2

Een passend alternatief is grotendeels gevonden in een bestaande forfaitaire regeling, waarbij in basis de volgende voorwaarden gelden:

 • Het kasstelsel moet worden gevolgd;
 • De omzet kan niet op basis van de boekhouding worden gesplitst naar de verschillende tarieven;
 • De toe te passen methode wordt gekozen voor aanvang van het (boek)jaar en wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de inspecteur;
 • De gekozen methode moet worden toegepast tot aan het (boek)jaar dat volgt op het jaar van de schriftelijke opzegging.
 
Bekijk hier een rekenvoorbeeld

 

Voorkeur voor Fortfaitaire methode 2

Gezien de branche, omzetverhoudingen en werkwijzen verdient forfaitaire methode 2 duidelijk de voorkeur:

 • De inkopen worden gesplitst naar de verschillende tarieven. 
 • Vervolgens wordt de verkoopwaarde (incl. BTW) van de inkopen van één tariefgroep (in geval van bloemisten is dit tariefgroep hoog) bepaald, dit op basis van een aannemelijke/aangetoonde vaste opslag.
 • Van de totale verkopen wordt een bedrag dat gelijk is aan de berekende verkoopwaarde toegerekend aan de verkopen van de goederen van die tariefgroep.
 • Het resterende gedeelte van de verkopen wordt toegerekend aan de andere tariefgroep (zijnde de verkopen laag, is bloemen/planten). 

Hoe nu praktisch hiermee verder?

Om als ondernemer op een juiste manier fiscaal te handelen adviseert VBW het volgende:

 • Meld als ondernemer bij de Belastingdienst dat je met ingang van 1-1-2021 gebruik wil maken van Forfaitaire methode 2 BTW-berekening.
 • Zorg voor een sluitende inkoopadministratie, gesplitst in hoog en laag (en houd aan het einde van het jaar rekening met de mogelijkheid van afwaardering voorraad hoog, verwerking van breuk enz.).
 • Bereken aan de hand van het rekenvoorbeeld de jaarlijks te betalen BTW. VBW heeft speciaal hiervoor een rekentool ontwikkeld, waarmee je dit gemakkelijk kunt berekenen.
 • Zorg voor je eigen “dossier”, bereken vanuit je eigen administratie/calculatie de gemiddelde opslag op hoog BTW-producten, met als informatie en vuistregel dat de branchegemiddelde opslag 50% is.
Voor vragen/advies/begeleiding kan je naast VBW contact zoeken met branche-accountant Flow, voor direct contact klik hier. Bellen kan natuurlijk ook: (033) 445 17 00

Informatie over BTW na 1 januari 2021

Rekenvoorbeelden
Rekenvoorbeeld & info over branchegemiddelde opslag
Flow accountants
Bieden ondersteuning waar jij dat nodig hebt
BTW calculator
Bereken of je recht hebt op BTW-teruggave