De transitievergoeding gewijzigd

Vanaf 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding veranderd. De aanpassingen op dit punt hebben tot doel om de verschillen tussen de contractvormen te verminderen en zouden eventuele drempels voor het aangaan van een vast contract moeten wegnemen. Wat is er veranderd?

1. Vanaf dag één recht op transitievergoeding

Een werknemer heeft vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Heb je iemand voor bepaalde tijd in dienst - bijvoorbeeld voor een half jaar - en wil jij de arbeidsovereenkomst niet verlengen? Dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

2. 1/3 maandsalaris per dienstjaar

De berekening van de transitievergoeding was tamelijk ingewikkeld. De hoogte van de vergoeding was onder meer afhankelijk van het aantal dienstjaren, de leeftijd van de werknemer, de grootte van de onderneming en haar financiële situatie.

Vanaf 1 januari 2020 is de berekening eenvoudig. De transitievergoeding is dan gelijk aan 1/3 maandsalaris maal het aantal dienstjaren. De kans bestaat dat je voor dezelfde werknemer in 2020 een veel lagere transitievergoeding betaalt dan in 2019.

3. Compensatie transitievergoeding

Nu bestaat recht op compensatie bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Vanaf 1 januari 2020 hebben kleine ondernemers (< dan 25 werknemers) ook recht op een compensatie bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte of pensionering.
Compensatie kan worden aangevraagd bij het UWV.

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van het voorgaande dan kun je contact opnemen met VBW Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 - 13.00 uur op het nummer 0318 - 527 568 keuze 2, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridisch@vbw.nu

 

Overzicht wijzigingen WAB
VBW Juridische dienst
VBW Juridische dienst
Gratis helpdesk voor eerstelijns juridische vragen